Tento článek má za účel Vám přiblížit aktuální informace o listech stromu Mitragyna speciosa, které byly shromážděny z různých preklinických zkoumání, klinických pokusů a zkušeností uživatelů. Podíváme se na to, jak vědci a uživatelé vidí potenciální benefity kratomu a jak vidí naopak jeho pozorované vedlejší účinky. 

Na internetových fórech a na e-shopech se často můžete dočíst o neuvěřitelných účincích kratomu. Jak je tomu ale ve skutečnosti? Skrývá nějaká rizika? Tento článek přiblíží výsledky jedné studie, která se zabývala porovnáváním klinických i preklinických informací o kratomu, přičemž se zaměřila primárně na poslední zjištěné informace. 

Pojďme se podívat na skutečnou pravdu o kratomu!

kapsle kratomu na velké lžíci na dřevěné misce s kratom práškem

Aktuální zjištění

V dnešní době se výzkumem kratomu zabývají ve velkém právě průřezové studie, které mapují různé aspekty užívání dané látky v nějakém prostředí. V nejaktuálnějších studiích se můžeme dočíst, že většina uživatelů vyhledává kratom primárně pro snížení bolesti a abstinenčních příznaků, jako podporu psychiky nebo pro jeho energizující účinky. Některé předklinické studie označily alkaloidy obsažené v kratomu jako účinné analgetikum. Další předklinické studie také naznačují přínos alkaloidů v boji s abstinenčními příznaky po vysazení alkoholu a jiných návykových látek. 

Bohužel máme neustále relativně omezené znalosti a vědomosti z oblasti využití kratomu, jehož výzkum se neustále vyvíjí. Jsou však zapotřebí ještě další randomizované studie. 

Klinické pozadí studie

V posledních letech se kratom rapidně rozšířil z původní jihovýchodní Asie do celého světa, přičemž velkou oblibou se může pyšnit hlavně v Evropě a USA. Většina uživatelů je ve věku 30-50 let, přičemž velká část z nich je dobře vzdělaná a neřadí se mezi nezaměstnané. V USA například ale existuje několik států, kde se jedná o nelegální substanci. I tak však je v ostatních státech velice oblíbený, s tím se však nesou i jisté problémy, o kterých se zmíníme později. 

Co se týče forem kratomu, často je k dostání ve formě prášku, kapslích nebo ve formě kapek. Často uživatelé kratom užívají rekreačně. Účinky se různí podle samotné barvy žil, ale také podle dávkování. U nižších dávek můžeme pozorovat stimulační účinky, naproti tomu u vyšších dávek se ve většině případů uživatelé setkávají se sedativními účinky. 

vědci zkoumající výsledky mozkové aktivity

Preklinická data

Nyní se zaměříme na základní látky, které z kratomu dělají tak vyhledávanou látku. Konkrétně se podíváme na mitragynin, který je nejvíce rozšířeným alkaloidem ve složení kratomu. Co se týče farmakologického hlediska týče, je mitragynin hlavním lipofilním alkaloidem v kratomu. Zrovna tento alkaloid má jednen z největších vlivů na fungování kratomu v našem těle. Další hlavní alkaloidy jsou například 7-hydroxy-mitragynin nebo speciociliatin, ale o těchto a dalších alkaloidech v listech Mitragyna speciosa se toho moc ze studií nedočteme, protože klinické studie často bohužel vůbec neexistují.

Mitragynin dokáže pracovat s opiátovými receptory, některé informační prameny dokonce uvádějí dokonce vliv na mu-opioidní receptor, přičemž i vysoké podávané dávky neměly vliv na respirační depresi oproti průmyslově vyráběným léčivům, avšak tyto informace pocházejí pouze z předběžných testů, které nebyly prováděny na lidech. 

Co se týče dalších informací, musíme zmínit ještě stále dosti omezené znalosti v oblasti bezpečnostního profilu mitragyninu. Například kvůli obavám z nedostatečné prostudovanosti této látky zakázaly kratom i některé evropské země (Švédsko, Polsko, Dánsko nebo Rumunsko).

Právě díky možným terapeutickým účinkům zůstává kratom jedním z hlavních cílů zkoumání v alternativní medicíně. Zmiňovaná studie měla za účel uvést v pravost preklinické a klinické důkazy o kratomu a o výsledcích informovat širší veřejnost. Důležitými praveny informací byli nejen doposud získané vědecké informace o tomto tématu, ale také samotní uživatelé. 

Metody zkoumání

Jako první se v tomto průřezovém průzkumu zaměřili výzkumníci na aktuální vědeckou literaturu, kterou studovali v období od května 2022 do ledna 2023. Při tomto vyhledávání využili portály jako PubMed, ScienceDirect, Medline nebo například Google Scholar. Zadali klíčková slova „kratom“, „mitragynin“ a „Mitragyna speciosa“. Následně se pustili do studování a shromažďování informací. 

Během studování vyloučili také všechny duplikáty a komentáře. Zaměřili se konkrétně na studie, které výzkumníci zpracovali v posledních 5 letech. Rozhodli se pro toto časové období, jelikož nechtěli brát v potaz neaktuální studie, jejichž výsledky novější studie popřely. Mimo tento časový interval se věnovali pouze preklinickým studiím, jelikož těch klinických nebylo možno nalézt takový počet. 

Důkazy naznačující terapeutickou hodnotu kratomu

V následující části se zaměříme na zjištěné informace, které tým výzkumníků během zkoumání nashromáždil. 

Kratom a neoficiální informace

Tyto údaje pocházejí hlavně z jihovýchodní Asie, kde si tuto látku domorodci vychvalují a nalézají pro ni neustále nová využití. Co se týče však samotného výzkumu, naprostá většina neoficiálních údajů uvádí využití kratomu v nelékařském prostředí. Například pak pro léčbu bolesti, roztroušenou sklerózu, revmatoidní artritidu nebo bolest hlavy. 
Dále také mnoho uživatelů užívá kratom namísto jiných nebezpečných drog (metamfetaminu, benzodiazepinů nebo heroinu). Dále jej uživatelé vyhledávají například při abstinenčních příznacích ku příkladu po vysazení opioidů, alkoholu a dalších návykových látek. 

Mimo tyto důvody užívání uvedlo také nemalé procento uživatelů zlepšení sexuální výkonnosti nebo například zlepšení psychiatrických symptomů (deprese, úzkost, nespavost, ADHD nebo PTSD). Dále podle nich kratom dokázal posílit jejich společenskou náladu, energii a soustředění na práci. 

Jedná se však o nepodložené důkazy, které vypozorovali samotní uživatelé, je důležité zdůraznit, že k podloženým důkazům se dostaneme až v dalších částech tohoto článku. 

listy kratomu na dřevěném stole

Preklinické důkazy

Důkazy z počátečních preklinických nálezů však překvapivě podporují neoficiální informace, například v otázce pomoci při bolesti svalů nebo duševní pohodě. Dosavadní studie dokázaly, že alkaloidy v kratomu mají skutečně analgetické účinky. Dále některé preklinické modely naznačovaly antidepresivní, stres zmírňující a antipsychotické účinky kratomu. Mimo tyto účinky například preklinické studie dokázaly například i gastroprotektivní, protizánětlivé, antioxidační a protirakovinné účinky. 

Můžeme si přiblížit také výsledky jedné preklinické studie, kdy mitragynin a speciociliatin dokázaly dokonce inhibovat buněčnou proliferaci maligního karcinomu nosohltanu. V další studi bylo dokázáno, že mitragynin dokáže inhibovat enzym, který se podílí na vzniku Alzheimerovy choroby. Další preklinické důkazy dodaly velice slibné informace ohledně diabetu 2. typu. 

Často se zkoumají také účinky kratomu na abstinenční příznaky například po vysazení tvrdých drog nebo alkoholu. Kratom a alkaloidy v něm obsažené dokázaly dle těchto výsledků skutečně pomoci na nepříjemné stavy během abstinence a zároveň přímo pozitivně ovlivnily kognitivní funkce jedince. 

listy kratomu v lese

Kratom a klinické důkazy

Nyní se konečně přesouváme k tomu hlavnímu, klinickým důkazům užívání kratomu. Zde se konečně můžeme pod lupou podívat jak na jeho benefity, tak ale i na jeho vedlejší účinky. Znovu musíme zmínit i studie, které proběhly právě v kolébce užívání kratomu, konkrétně v Malajsii a Thajsku. Zde se kratom již dlouhá léta využívá ve velkém množství. Proto jsou zde vidět i nejvíce vedlejší účinky. V pozorování u dlouhodobého nadužívání se projevily změny v epizodické paměti a hladině cholesterolu. Dále vědci zpozorovali rané stádium poškození ledvin a často zaznamenali i vznik závislosti. Abstinenční příznaky však trvají dle dosavadních zjištění okolo tří dní a jsou méně závažné než například ty u opioidních léků na předpis. 

Dosud žádná literatura nedokázala žádnou souvislost s psychózou způsobenou kratomem, změnách sociálního fungování nebo biochemickým/endokrinologickým poškozením. Mimo tato zjištění dokazují předběžné klinické studie terapeutický potenciál kratomu v analgetickém směru. Například výsledky jedné randomizované kontrolované studie ukázaly, že uživatelé kratomu měli zvýšenou toleranci bolesti bez výrazných zdravotních následků. Dokonce vědci shromáždili i údaje o tom, že kratom pomáhá při závislosti na různých drogách (heroin, metamfetamin, amfetamin). 

Dále také podle lipidového profilu vědci zjistili, že může chránit tělo před metabolickým syndromem nebo například cerebrovaskulárním onemocněním. Naproti tomu však jeden z autorů uvedl zvýšení sérových lipidů při vysoké frekvenci užívání kratomu. V tomto ohledu však pozitiva předčí negativa. 

vědci v laboratoři zkoumající kratom

Zdravotní rizika spojená s užíváním kratomu

Každé pro má však také své proti, proto si musíme uvést i prokázané vedlejší účinky a případné nebezpečí, které kratom může skrývat. Existuje velké množství diskuzí, které však nepocházejí z jihovýchodní Asie, ale paradoxně z USA a jiných západních států. Často se jako největší rizika uvádějí rizika závislostí, později abstinenční příznaky, abstinenční syndromy narozených dětí a psychiatrické projevy. Dále se uvádějí některé mentální a psychické potíže, ty však byly pozorovány převážně při současném užití kratomu, nelékařských opioidů a metamfetaminu. 

Mezi dalšími negativními účinky je třeba ještě další výzkum, kterým musí kratom projít. Ten by se měl zaobírat primárně endokrinologickými poškozeními, dermatologickými projevy, ledvinovým změnám, poškození jater nebo kardiologickým zdravotním rizikům. 

Prozatimní důkazy prokázaly, že při užívání kratomu dochází k dočasnému zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku. I přes toto, celkem podstatné zjištění, je opravu třeba dalších výzkumů na tato témata.

lékař u stolu vysvětlující pacientům vedlejší účinky kratomu

Jak je to se zdravotními riziky? 

Jak jsme již zmiňovali, většina problémů byla hlášena v USA. Je prokázáno, že většina z těchto problémů se projevila u uživatelů, kteří současně s kratomem užívali jiné látky (například antipsychotika, antidepresiva, amfetamin, metamfetamin nebo polysyntetické opioidy).

Důležité je také zmínit, že záleží také na původu kratomu, jelikož nepodléhá žádné regulaci a často se může stát, že díky neověřenému zdroji lze nalézt nebezpečné příměsi, mezi které se řadí různé druhy mikrobů, různé množství opiátů nebo dokonce i toxické kovy. Proto doporučujeme vyhledávat kratom pouze u ověřených prodejců

Co se týče vedlejších účinků a jejich projevů, podle nedávných zjištění jsou vedlejší účinky závislé na dávkách, tzn. při menších dávkách lze očekávat slabší vedlejší účinky. Každý člověk je však individualita a nelze toto tvrzení potvrdit na 100 % případů. 

Diskuze

Kratom je stále více a více vyhledávaným artiklem, který v posledních letech velice přitahuje i pozornost vědců. Existuje mnoho neoficiálních důkazů, které popisují kratom samými kladnými superlativy a podporují jeho terapeutickou hodnotu. Vědci jsou však o něco střízlivější a informují také o možné intoxikaci a nebezpečí při užívání kratomu společně s jinými látkami.

Je pravdou, že většina obav pochází z USA, kde se kratom často právě s jinými látkami kombinuje, avšak stále nejsou popsány všechny konkrétní účinky a přesné a „bezpečné“ dávkování. Je tedy otázkou, jak dlouho bude vědcům trvat hledání odpovědí.

Průřezové informace z původních zemí však mluví jasně a mají velice kladný vztah k užívání kratomu i ve vysokém dávkování. Prioritou je však již zmiňované určení konkrétní dávky alkaloidů, které by měly maximalizovat možné terapeutické využití této látky. Uvidíme, co nám přinesou nové klinické výzkumy, které v následujících měsících a letech můžeme očekávat. 

listy kratomu v lese

Potřebujete pomoci?

Pokud Vám cokoliv není jasné a/nebo chcete s výběrem poradit, napište nám prosím dolů do komentářů pod příspěvkem, přes kontaktní formulář nebo nám napište dotaz na e-mail info@miralecbd.cz. Děkujeme.

listy cbd konopi na bilem pozadi

Náš tip: Podívejte se na mapu značkových prodejen konopí Miracle CBD, kde máte jedinečnou možnost konzultovat Vaše potřeby s odborně zaškolenými pracovníky z našeho týmu. Všechny produkty máme skladem, proto nemusíte čekat na doručení kurýrem a výrobky si odnesete domů ještě tentýž den. Přinášíme Vám bezkonkurenčně nejlepší CBD, HHC i kratom již od roku 2020!

Prodejna Ml. Boleslav – Železná 162 | Prodejna J. Hradec – Masarykovo nám. 1

Prodejna cbd hhc kratom vyloha miracle cbd zázračné konopí

Autor článku: Matěj Bína

Zdroj: https://link.springer.com/article/10.1007/s40429-023-00478-3

UPOZORNĚNÍ: Produkty z konopí a kratom jsou výhradně určené ke sběratelským, průmyslovým a technickým účelům. Případně k dalšímu prodeji a zpracování. V žádném případě nejsou určeny ke konzumaci, inhalaci ani kouření! Popisované účinky mají ryze informativní charakter. Společnost Miracle CBD neschvaluje, ani jiným způsobem nepodporuje, zneužívání a prodej psychotropních a omamných látek!

Doporučené příspěvky