Obyvatelé jihovýchodní Asie využívají kratom pro nejrůznější účely, jako jsou úleva od bolesti, zvýšení energie, zlepšení nálady či dokonce k léčbě abstinenčních příznaků při odvykání od opioidů. Co o kratomu ale ještě možná nevíte? Připravili jsme pro Vás přehled důležitých informací a nejčastějších dotazů týkajících se byliny jménem Mitragyna speciosa.

Na úvod trochu terminologie: Kratom (latinským názvem Mitragyna speciosa) je tropický strom původem z jihovýchodní Asie, zejména pak z Indonésie, Thajska, Malajsie a Papui Nové Guineje. Listy tohoto exotického stromu jsou dlouhé a lesklé. Právě z těchto listů se vyrábí produkt známý jako kratom.

V asijských zemích byl tradičně používán k úlevě od bolesti kloubů a svalů, kterým každodenní práce na poli dávala dost zabrat. Ta rovněž stála spoustu sil, ovšem kratom díky jeho energizujícím účinkům dokázal dodat potřebnou energii a zlepšit pracovní morálku. Místní kmeny rovněž používaly kratom při náboženských a společenských oslavách.

Co je kratom

Kratom je thajský název, zatímco odborná terminologie hovoří o Mitragyna speciosa. Tento latinský termín charakterizuje tropický listnatý strom, který řadíme mezi stálezelené rostliny, konkrétně do čeledi mořenovitých. Abyste si udělali lepší představu, uvádíme, že do stejné skupiny rostlin patří například kávovník. Ten však obvykle dorůstá výšky 5 až 8 metrů, zatímco kratomu může vyrůst až do závratných výšin v podobě 30 metrů od země. Jsou to právě listy, jenž se dále zpracovávají. Mohou být sytě zelené až žluté, pro než jsou charakteristické žilky na jejich spodní straně.

Zbarvení listů kratomu určuje konkrétní druh. Setkat se proto můžeme se zeleným, žlutým, ale také červeným či zlatým kratomem, jenž je kombinací bílého a červeného druhu. Svou roli v zařazení hraje také sušení listů, které ovlivňuje podíl mitragyninu, 7-hydroxymitragyninu a dalších látek, které shodně označujeme jako alkaloidy. Právě tyto organické látky s největší pravděpodoboností způsobují všechny zmiňované účinky kratomu.

Kratomové plantáže a farmy nalezneme především v Indonésii, Thajsku, Vietnamu a Malajsii. To však není pravidlem, neboť tento tropický strom se mimo jiné vyskytuje i v na míle vzdáleném africkém kontinentu. Asijští osadníci díky mletí listů kratomu získávají jemný prášek se stimulačními účinky až euforickými účinky, které je celosvětově velmi vyhledávaný. Naopak při užití vyššího množství se dostavuje zklidnění a relaxační působení, které může být až sedativní.

Původ a historie kratomu

Naprosto přesný původ kratomu bohužel určit nedokážeme. Co však víme s jistotou, je to, že se užívá původními obyvateli jihovýchodní Asie po dlouhá staletí. Nejenom na Kalimantanu, ale i v Malajsii a Thajsku se tato organická látka užívá pro nabuzení, relaxaci, ale také zlepšení sexuality! Ohromnou oblibu si žvýkání listů kratomu získalo především mezi farmáři, kteří vykonávali fyzicky náročnou práci na poli. Díky mitragyninu se jim podařilo získat více energie a tím potlačit vyčerpání, zmírnit stres a v neposlední řadě rovněž zlepšit náladu a nasazení.

Pokud se podíváme na dějiny Thajska, zjistíme, že Mitragyna speciosa byla od nepaměti součástí přijímání hostů, ritualního uctívání božstev a již zesnulých předků. První písemnou zmínku o kratomu v západní literatuře bychom ovšem našli až v 19. století u holandského botanika Pietera Willema Korthalse. Pracoval pro společnost East India Company a „pozoroval jednotlivce, kteří žvýkají jakousi bylinu.“ Později v tomtéž století byl kratom zmíněn v literatuře jako levnější alternativa pro opium. V Malajsii a Thajsku v 19. století byl kratom dokonce zdaněný, aby vydělal více peněz pro státní aparát.

Kratom a jeho účinky

Lidé, kteří pravidelně užívají kratom, uvádějí jak účinky podobné stimulantům, tak i účinky, které jsou podobné opioidům a sedativům. Účinky Mitragyna speciosa ve velké míře závisí nejenom na jeho výše zmíněném druhu, ale i na velikosti podané dávky, proto se mohou diametrálně lišit. Při nižších dávkách se nejčastěji u konzumentů objevuje zvýšená energičnost, bdělost, zvýšení libida a zrychlený srdeční tep. Efekt kratomu na lidský organismus lze tedy s jistou dávkou nadsázky připodobnit třeba k amfetaminu, ovšem s tím rozdílem, že je rozhodně méně intenzivní. Při vyšších dávkách se naopak mezi účinky kratomu řadí pocity uvolnění, úleva od bolesti nebo navození klidnějšího duševního stavu.

kratomový prášek a kratom kapsle z mitragyna speciosa

Vedlejší účinky Mitragyna speciosa

Užívání žádné látky, která intenzivně působí na naši mysl a nervový systém, není zcela bez rizika. Pokud se budeme bavit o kratomu a jeho potenciálních vedlejších účincích, musíme zmínit riziko vzniku závislosti. Ano, kratom je návykový stejně jako tabákové výrobky, energetické nápoje s obsahem kofeinu či alkohol.

Pro prevenci vzniku závislosti byste se proto měli vyhnout zejména každodennímu užívání, které může k vytvoření touhy organismu po mitragyninu značnou měrou přispět. Pokud Vás zajímá, zda může za pomoci kratomu dojít k fatálnímu předávkování s následkem smrti, můžeme Vás uklidnit, neboť takto destruktivní dávka se pohybuje kolem 200 mg čistého mitragyninu na kilogram Vaší váhy, což je opravdu extrémní nálož, kterou si jistě nikdo s fungujícím mozkem v hlavě za žádných okolností nedá.

Za nejčastější vedlejší účinky můžeme označit tyto jevy:

  • nechutenství
  • úbytek hmotnosti
  • insomnie
  • zácpa
  • zarudlý obličej
  • sucho v ústech

V případě nadužívání kratomového prášku či jakékoliv jiné formy Mitragyna speciosa se vystavujeme riziku, že mitragynin může ovlivnit procesy fungování našeho neurosystému, mysli nevyjímaje. To může vést k halucinacím a závratím, které jsou často velmi nepříjemné. Nutno však dodat, že vedlejší účinky se plně začínají projevovat zejména až při dlouhodobém každodenním užívání kratomu.

Dávkování kratomu

Druhy kratomu a jednotlivé účinky již máme zmapované. Pojďme se tedy přesunout k další části našeho článku, kterou je samotné užívání kratomu. Na českém trhu se můžeme nejčastěji setkat se zeleným práškem, který je tvořen drcenými listy Mitragyna speciosa. Takový prášek je možné přidat do nápoje či jakéhokoliv pokrmu. S ohledem na velikost jednotlivé dávky jsou účinky kratomu buďto povzbuzující až euforické, případně tlumící až sedativní.

Pro dávkování kratomu neexistuje žádný univerzální předpis, neboť na každého účinkuje trochu jinak, stejně jako v případě CBD a HHC produktů. Informace z důvěryhodných zahraničních zdrojů však uvádějí, že pro povzbuzující účinek je ideální konzumovat dávku pohybující se kolem 0.06 gramu kratomu na kilogram tělesné hmotnosti. Ke zmírnění bolesti nebo pro boj s úzkostí, je zapotřebí zvolit dávkování vyšší, abychom docílili tlumícího až sedativního efektu. V takovém případě je záhodno volit dávku v rozmezí 2 až 10 gramů. Za nízkou dávku se tedy považuje množství do 4 gramů, zatímco vyšší dávka charakterizuje právě zmíněné množství od 4 až do 10 gramů. Obyvatelé Thajska začátečníkům v žádném případě nedoporučují aplikovat počáteční dávku vyšší než právě zmíněné 4 gramy.

zelený list kratomu na ruce mitragyna speciosa

Kratom a nejčastější dotazy

V tomto odstavci se dozvíte odpovědi na nejčastější dotazy, které zákazníky ve spojitosti s Mitragyna speciosa napadají.

Proč lidé berou kratom

Nejčastěji se tak děje kvůli jeho stimulačním účinkům, což ocení jedinci potýkající se s nedostatkem energie. Dále kvůli podpoře soustředění, což může být ku prospěchu například při práci, studiu, ale také při sportovním tréninku nebo umělecké činnosti. Kromě toho recenze popisují, že Mitragyna speciosa pomáhá na úlevu od bolesti a lepší spánek. Někteří z dotázaných v rámci studií kratomu odpověděli, že ho užívají, aby jim pomohl přestat s užíváním jiné drogy, zejména pak s opiáty. V neposlední řadě to bude také čirá zvědavost a prahnutí po nové zkušenosti.

Výzkumník Mark Swogger se zabýval vypracováním studie na téma užívání kratomu pro zbavení se závislosti a psychické potíže.

Část dotázaných uvedla, že kratom užívají ke zmírnění abstinenčních příznaků opiátů. Mnozí z nich se svěřili s tím, že se jim díky kratomu podařilo svou závislost překonat. Jiní lidé uvádějí, že ho používají k léčbě posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a sociální úzkosti.

Swogger MT, et al. Understanding Kratom Use

Jak funguje v organismu?

Lidé, kteří účinky Mitragyna speciosa zkoumají, si sami nejsou prozatím jistí, jak přesně v těle funguje. Většina těchto badatelů si myslí, že sloučenina zvaná mitragynin je hlavní aktivní složkou kratomu. Toto tvrzení však není dostatečným způsobem podloženo, proto ho nelze označit za exaktní vysvětlení problematiky. Nicméně právě mitragynin by měl být zodpovědný za to, proč v malých dávkách funguje stimulačně, zatímco ve vyšším množství sedativně.

Je kratom legální?

Kratom je legální v některých zemích Evropské unie včetně České republiky. Zjednodušeně řečeno, odpověď na otázku pro zákazníky z Česka zní ANO, kratom je v naší zemi legální. Můžete si ho proto beztrestně opatřit prostřednictvím online prodeje, případně na kamenných prodejnách. Úplná prohibice platí k dnešnímu dni pouze v Austrálii, Barmě, Vietnamu a Malajsii.

Jak se užívá?

Tradičním způsobem užívání kratomu domorodými kmeny je žvýkání jeho listů, obdobně jako v případě koky. Dále se z něj vařil čaj, případně se přidal do pokrmu.V dnešní době se listy Mitragyna speciosa drtí na jemný prášek, který je možné rozmíchat ve vodě, džusu či jakémkoliv jiném nápoji. Jedním z možných způsobů konzumace je i kouření.

Jaká jsou rizika užívání?

Rizika nadměrného užívání kratomu jsou obdobné jako u opiátů. To znamená, že může způsobit žaludeční nevolnosti, zvracení, svědění a mírné sedace. Potenciální rizika se však zdají být relativně nízká, pokud je srovnáme s tvrdými drogami, které konkrétně opiáty představují. Fatální předávkování, které by skončilo smrtí, je extrémně raritní, neboť lidé začnou zvracet mnohem dříve, než by došlo ke smrtelné intoxikaci organismu.

kratom vs káva

Je kratom návykový?

Ano, kratom může být návykový. Z toho důvodu by se určitě neměl užívat na každodenní bázi, nýbrž občasně, maximálně 2-3x týdně v rozumném množství.

Lze se kratomem předávkovat?

Za pomoci Mitragyna speciosa se předávkovat lze, ovšem děje se tak spíše vzácně. Nejčastěji je předávkování způsobeno tím, že došlo k interakci s další látkou, čímž byly účinky obou složek značným způsobem umocněny. Smrtelné předávkování bylo v podstatě vždy způsobeno přítomností další drogy, nikoliv kratomu samotného.

Dnes jsme si řekli základní pilíře našeho tématu. Na samý konec jen dodáme, že není tajemstvím, že je tato mocná bylina oblíbená takřka po celém světě. O druzích a účincích kratomu jsme Vás na našem blogu již informovali i v minulosti. Toto téma je stále populárnější, proto budeme v edukaci pokračovat i v budoucnu.

horolezec s vlajkou indonésie na vrcholu hory

Potřebujete pomoci?

Pokud Vám cokoliv není jasné a/nebo chcete s výběrem poradit, napište nám prosím dolů do komentářů pod příspěvkem, přes kontaktní formulář nebo nám napište dotaz na e-mail info@miralecbd.cz. Děkujeme.

listy cbd konopi na bilem pozadi

Náš tip: Podívejte se na mapu značkových prodejen konopí Miracle CBD, kde máte jedinečnou možnost konzultovat Vaše potřeby s odborně zaškolenými pracovníky z našeho týmu. Všechny produkty máme skladem, proto nemusíte čekat na doručení kurýrem a výrobky si odnesete domů ještě tentýž den. Přinášíme Vám bezkonkurenčně nejlepší CBD, HHC i kratom již od roku 2020!

Prodejna Klatovy – Vídeňská 31 | Prodejna Ml. Boleslav – Železná 162 | Prodejna J. Hradec – Masarykovo nám. 1

Prodejna cbd hhc kratom vyloha miracle cbd zázračné konopí

Autor článku: Mgr. Nina Cibulková

Zdroje

https://www.livescience.com/56133-facts-about-kratom.html

https://www.puri5.com/blogs/news/6-fascinating-facts-about-kratom

https://www.webmd.com/mental-health/addiction/kratom-facts

UPOZORNĚNÍ: Produkty z konopí a kratom jsou výhradně určené ke sběratelským, průmyslovým a technickým účelům. Případně k dalšímu prodeji a zpracování. V žádném případě nejsou určeny ke konzumaci, inhalaci ani kouření! Popisované účinky mají ryze informativní charakter. Společnost Miracle CBD neschvaluje, ani jiným způsobem nepodporuje, zneužívání a prodej psychotropních a omamných látek!

Doporučené příspěvky