Většina z Vás velmi pravděpodobně o tropickém stromu Mitragyna speciosa již v minulosti slyšela. Ti znalejší v této oblasti by určitě uvedli, že za účinky kratomu stojí především alkaloidy. To je pravda, proto se na ně dnes podrobně podíváme a detailně si rozebereme ten nejúčinnější z nich, kterým je mitragynin.

V tomto článku si podrobně probereme nejhlavnější alkaloid, který v kratomu nalezneme. Řekneme si, odkud pochází, jaké má možnosti, benefity a potažmo i rizika. Není čas ztrácet čas, pojďme rovnou k věci!

listy kratomu v lese

Co je mitragynin?

Jedná se o alkaloid přirozeně se vyskytující v listech exotického stromu, který se latinsky nazývá Mitragyna speciosa. Pro nás je však známější jako kratom. Pochází z jihovýchodní Asie a tamní domorodci jeho účinky objevili již několik staletí zpět. V dnešní době se rozšířil de facto po celém světě a pyšní se miliony uživatelů. Mezi hlavní účinky kratomu se řadí stimulace nebo naopak sedace. 

O historii kratomu

Jak jsme si již zmínili, kratom a tím pádem i mitragynin, pochází z jihovýchodní Asie. Tamní obyvatelé jeho účinky využívají stovky let, jelikož jejich práce je mnohdy velice náročná a právě kratom jim pomáhá zvládat bolest a nedostatek energie. Mitragynin spolu s dalšími alkaloidy jsou obsaženy přímo v listech stromu Mitragyna speciosa. 

mikroskop u modrého pozadí

Objev mitragyninu se datuje až do počátku 19. století, kdy strom Mitragyna speciosa poprvé detailně zdokumentoval nizozemský botanik Pieter Korthals. Po dlouhé pauze se k němu vrátili vědci až ve druhé polovině 20. století, kdy byl hlavní alkaloid izolován a podroben studiím. Původně byla distribuce kratomu omezena, v nedávné době se však vydal na svou cestu po světě, při které jak v Evropě, tak ale i v Americe, získal obrovskou popularitu. 

Alkaloidy v kratomu

Alkaloidy se řadí na první místo, co se vlivu na účinky kratomu týče. Mitragynin se v listech objevuje v koncentraci od 0,5 % až do 1,5 %. Je však důležité zmínit, že koncentrace se může lišit v závislosti na kmeni a geografickém původu. Obsah mitragyninu se liší i v poměru samotných alkaloidů. V některých odrůdách zaujímá až 66 % všech alkaloidů, v jiných pouze 12 %. Poměr alkaloidů má samozřejmě vliv na odlišné účinky různých kmenů.

kratom prášek a miska

V čem vyniká mitragynin?

Uvedeme si některé skutečnosti, které činí mitragynin velice speciální látkou:

Stavba alkaloidu: Jedná se o indolový alkaloid, který se řadí mezi organické sloučeniny. Díky právě zmíněné chemické struktuře se liší od ostatních alkaloidů.

Interakce s receptory: Mitragynin interaguje s opioidními receptory mozku. Funguje však odlišným způsobem, než klasické opioidy, proto například uživatelé kratomu informují o jeho sedativních účincích a někdy opioidní léky nahrazují právě kratomem. 

Rozmanitost účinků: Účinky kratomu jsou velice rozdílné, pohybují se na úsečce od stimulace až po sedaci. Závisí na druhu kratomu, dávkování a individuálních aspektech každého z nás. 

Potencionální výhody mitragyninu

Interakce mezi mitragyninem a opioidními receptory v našem těle je základním stavebním kamenem pro jeho účinky. Dokonce ani výzkumníci dodnes nevědí, jakým způsobem přesně reaguje a jak bychom toho mohli využít v náš prospěch. Pojďme si však některé z potenciálních účinků mitragyninu představit:

Zlepšení nálady: Často se tomuto alkaloidu přisuzuje zlepšení nálady, snížení úzkosti, deprese a zvýšení motivace.

Vyšší výkon a soustředění: Hned v úvodu jsme odkazovali na zemědělce, kteří již po staletí využívají listy stromu Mitragyna speciosa pro jejich schopnost dodat tolik potřebnou energii. Pro stimulační účinky a soustředění se kratom dávkuje výhradně v menším množství. V západním světě jej často využívají studenti a lidé, kteří v práci potřebují podat dlouhodobý a kvalitní výkon.

listy kratomu v lese

Rizika užívání kratomu

Je na místě, abychom si zmínili také vedlejší účinky kratomu a v něm obsažených alkaloidů. Kratom u nás zatím nepodléhá žádné kontrole, proto doporučujeme nakupovat pouze od renomovaných prodejců, kteří zajistí maximální kvalitu i čistotu. Důležité je také mít pod kontrolou dávkování po celou dobu užívání. Na základě zkušeností uživatelů víme, že užíváním vysokých dávek může na kratomu relativně rychle vzniknout tolerance a v pozdějších fázích také závislost. Mimo to užíváním vysokých dávek můžeme začít pozorovat vedlejší účinky, mezi které řadíme například nechtěnou únavu, nevolnost, střevní potíže či sedaci.

kratom prášek na světlém stole a kelímek na pití

Účinky mitragyninu

Tyto účinky se nápadně podobají účinkům kratomu obecně.

Analgetické schopnosti: Kratom se v analgetických schopnostech velice podobá opioidním lékům, ovšem s menším výčtem potenciálních vedlejších účinků. Bohužel však stále nejde o klinicky osvědčenou léčbu a známé informace pocházejí pouze ze zkušeností uživatelů a neoficiálních studií. V Česku doposud kratom není schváleným výživovým doplňkem, lékem ani potravinou. Avšak několik staletí užívání domorodci v jihovýchodní Asii může mnohé prozradit.

muž ve sportovním oblečení držící se za koleno

Stimulační účinek: Tohoto účinku dosáhneme při dávkování malých dávek. Stimulační efekt kratomu je potvrzen také mnohaletými zkušenostmi domorodých obyvatel Indonésie. 

Další účinky mitragyninu: Tento alkaloid a jeho percentuální zastoupení v kratomu nám mohou navodit také příjemné psychické stavy, které se mohou posunout až k euforii. Avšak konkrétní klinické studie a podložené výsledky nejsou k dispozici. I tak ze zkušeností uživatelů víme, že účinky alkaloidů jsou velmi rozsáhlé. 

Záhady kolem mitragyninu

Kvůli jeho efektům na opačných stranách spektra (stimulace a sedace) se dostává do hledáčku vědců, kteří však stále nedokázali přímo popsat, jak funguje na naše receptory. Mimo klasické opioidní receptory podle prozatímních důkazů interaguje s mu-opioidními receptory, adrenergními receptory, serotoninem nebo dopaminovým receptorem D2. Naproti opioidům vykazuje kratom naprosté minimum vedlejších účinků, proto se vědci domnívají, že alkaloidy jako mitragynin mají specifickou signální dráhu, která umožňuje zamezení vedlejším účinkům. 

vědkyně koukající do mikroskopu v laboratoři

Předpokládaná reakce mitragyninu v našem těle

Stále opakujeme, že mitragynin v našem těle reaguje s opioidními receptory. Naproti klasickým opioidním lékům se však váže na delta opioidní receptory. Díky tomu má kratom oproti klasickým opioidním lékům šetrnější účinky a není tolik návykový.

Mitragynin je prekurzorem (látka, ze které se v pozdějších fázích tvoří jiná látka) 7-hydroxymitragyninu, na který se v průběhu procesu přemění. K přeměně může dojít i působením vnějších vlivů, například vystavení slunečnímu svitu. 

neurony

Mitragynin v játrech: Zde probíhají 2 fáze, kdy v první mitragynin prochází několika reakcemi, například hydrolýzou a o-demethylací, dále oxidací a redukcí. V druhé fázi mitragynin absolvuje ještě glukuronidaci a sulfataci, konečných forem se naše tělo zbavuje močí. 

Zodpovědné užívání kratomu

Často v našich článcích zmiňujeme, že na látky obsažené v kratomu může vzniknout tolerance a závislost, proto doporučujeme vyvarovat se vysokým dávkám a mít užívání po celou dobu pod kontrolou. Vedlejším účinkům alkaloidů se dá velice snadno vyhnout užíváním nižších dávek. Taktéž se nedoporučuje užívat kratom na každodenní bázi.

Potřebujete pomoci?

Pokud Vám cokoliv není jasné a/nebo chcete s výběrem poradit, napište nám prosím dolů do komentářů pod příspěvkem, přes kontaktní formulář nebo nám napište dotaz na e-mail info@miralecbd.cz. Děkujeme.

listy cbd konopi na bilem pozadi

Náš tip: Podívejte se na mapu značkových prodejen konopí Miracle CBD, kde máte jedinečnou možnost konzultovat Vaše potřeby s odborně zaškolenými pracovníky z našeho týmu. Všechny produkty máme skladem, proto nemusíte čekat na doručení kurýrem a výrobky si odnesete domů ještě tentýž den. Přinášíme Vám bezkonkurenčně nejlepší CBD, HHC i kratom již od roku 2020!

Prodejna Klatovy – Vídeňská 31 | Prodejna Ml. Boleslav – Železná 162 | Prodejna J. Hradec – Masarykovo nám. 1

Prodejna cbd hhc kratom vyloha miracle cbd zázračné konopí

Autor článku: Matěj Bína

Zdroj: https://www.kratomcountry.com/blog/mitragynine

UPOZORNĚNÍ: Produkty z konopí a kratom jsou výhradně určené ke sběratelským, průmyslovým a technickým účelům. Případně k dalšímu prodeji a zpracování. V žádném případě nejsou určeny ke konzumaci, inhalaci ani kouření! Popisované účinky mají ryze informativní charakter. Společnost Miracle CBD neschvaluje, ani jiným způsobem nepodporuje, zneužívání a prodej psychotropních a omamných látek!

Doporučené příspěvky