Tématem v pořadí již třetího článku „CBD vs …“ je srovnání CBD s komerčně prodávaným lékem Xanax, který se nejčastěji předepisuje v rámci klinické léčby na úzkostné stavy. Zaměříme se proto na podobné vlastnosti, hlavní rozdíly, možná negativa i na alternativní možnost přechodu z Xanaxu na mnohem šetrnější CBD.

Abychom Vás zbytečně dlouho nenapínali, zmíníme hned v samotném úvodu, že za určitých podmínek farmaceutický přípravek jménem Xanax může být skutečně nahrazen přírodním kanabidiolem neboli CBD. Tato informace je však bohužel příliš obecná. Problematika dlouhodobého boji s úzkostí je podstatně složitější, proto se na toto téma musíme podívat z několika úhlů pohledu.

Nejprve bychom si tedy měli obě látky představit, abychom získali základní přehled o jejich charakteristice. Pojďme se na to vrhnout!

Co je Xanax?

Xanax (Alprazolam) je lék, který se používá k léčbě generalizované úzkostné poruchy (GAD) nebo sociálně úzkostné poruchy (SAD). Řadí se mezi benzodiazepiny, které se zaměřují v našem těle na zvýšení účinku neurotransmiteru gama aminomáselné kyseliny (GABA). Tím působí na mozek a CNS (centrální nervový systém), což způsobuje uklidňující účinek.  

Jedná se o lék na předpis, který je psychiatry hojně předepisovaným lékem na úzkost a s ní související poruchy. 

Jak funguje Xanax proti úzkosti?

Jak jsme již zmínili, Xanax, stejně jako ostatní benzodiazepiny, zvyšuje hladinu kyseliny gama aminomáselné (GABA) v našem mozku. GABA blokuje specifické signály v našem CNS a mozku, čímž nám dodává uklidňující účinek. Xanax zvýšením hladiny GABA pomáhá předcházet přehnaným stresovým reakcím našeho těla a tím současně potlačuje úzkost a záchvaty paniky. 

Co je CBD?

Kanabidiol je přírodní sloučenina, která se běžně vyskytuje v rostlině konopí. Uživatelé ji používají hlavně kvůli schopnostem pomoci se stresem, bolestí, spánkem nebo právě s různými formami úzkosti. Z dosavadních výzkumů a zkušeností uživatelů taktéž víme o benefitech CBD při léčení dalších chorob. Výzkumy posledních let naznačují, že potenciál CBD při léčení úzkosti je velmi slibný!

Jak funguje CBD proti úzkosti?

Vědci mají několik různých teorií, jak k tomuto jevu dochází. Jistě ovšem víme, že CBD v našem těle interaguje s endokanabinoidním systémem (ECS). Tento systém zajišťuje homeostázu (vnitřní rovnováhu). Může ji však velice snadno narušit například stres – ať už fyzický či psychický. Při těchto situacích by doplnění vnitřních kanabinoidů (endokanabioidů) vnějšími kanabinoidy (například z CBD) mělo dopomoci správnému fungování ECS a tím ho tedy navrátit do zdravé rovnováhy.

Dále se můžeme setkat s názory vědců, že CBD působí na úzkost díky jeho vlivu na tvorbu serotonin, který se řadí také mezi neurotransmitery. Vyšší hladina serotoninu by měla znamenat navození pocitu klidu, soustředění, emoční stability a štěstí. Kanabidiol by měl fungovat stejně jako Escitalopram, serotonin by proto měl zůstat mezi nervovými zakončeními déle a tím by se měl zlepšit náš psychický stav.

Kombinací podpory přirozených procesů našeho těla (funkce ECS) a změny pohybu neurotransmiterů v našem mozku bychom měli docílit kladných a dlouhodobých účinků CBD na úzkost.

CBD vs Xanax

Xanax, stejně jako CBD, se neřadí mezi psychoaktivní látky. Neřadí se proto do stejné kategorie jako nám velmi dobře známé THC, HHC, HHC-P a další kanabinoidy s psychoaktivní potencí.

Účinky Xanaxu jsou dle odborníků uklidňující, relaxační, ale zároveň mohou způsobovat ospalost a únavu. První část jmenovaných účinků platí i v případě CBD, ovšem ospalost se většinou projevuje až při nadměrném užívání, nikoliv při doporučeném dávkování. Přírodní kanabinoid CBD je dále mnohem šetrnější, neboť se jedná o neomamnou organickou látku, jejíž dlouhodobé užívání nevykazuje takřka žádné vedlejší účinky.

Účinky CBD však mohou být ve srovnání s léky na předpis méně intenzivní. V kombinaci se zdravou životosprávou a dostatkem pohybu se však jedná o efektivního pomocníka v boji proti úzkosti. Shoduje se na tom většina konzumentů, která CBD na potlačení úzkostí pravidelně užívá. Tito lidé uvádějí, že úzkostné pocity se díky kanabidiolu snáze ignorují a dají se za jeho pomoci efektivně potlačit.

Xanax: Plusy a minusy

Lék jménem Xanax je již dlouhou dobu hojně využívaným medikamentem v boji proti úzkosti. Jedná se o efektivní přípravek, nicméně má i svou stinnou stránku v podobě možných vedlejších účinků, které se při dlouhodobém užívání nezřídka kdy projevují. Pojďme si tedy společně popsat nejen to, jak nám může pomoci, ale neopomínejme ani jeho negativní dopady.

Účinky na úzkost

Léčbě úzkosti napomáhají zejména velmi silné účinky Xanaxu, které se projevují relaxačním a zklidňujícím efektem, který může být charakterizován i jako sedativní. Působení Xanaxu je velmi rychlé, neboť je dokázáno, že 90% účinků je dosaženo již během první hodiny od užití. Plných vrcholných účinků dosahuje zhruba za 90 min. Proto se velmi často používá při akutních a panických úzkostech. Jeho účinky jsou vědecky prokázané; mnoho klinických studií totiž pozitivní působení Xanaxu na úzkost potvrdilo.

Vedlejší účinky Xanaxu

Přestože se nejedná o psychoaktivní medikament, jeho užívání je silně návykové! A to nejen z hlediska psychiky, ale také fyzické absence. Děje se tak především při nesprávném dávkování (nadužívání), kdy si tělo rychle buduje toleranci. Tento stav může vyeskalovat v užívání 20 i 30 pilulek denně, aby se daný jedinec vyhnul abstinenčním příznakům.

Ty se bohužel mohou dostavit i v případě, že na něm nejste zcela závislí. Americký institut AAC uvádí, že už po 3 týdnech užívání mohou přijít vedlejší účinky vysazení. Mezi ně řadíme úzkosti, záchvaty paniky, hyperventilace (výrazně hlubší nebo rychlejší dýchání), třes, svalové křeče, nespavost, přecitlivělost na světlo, zvuk či dotyk.

Vedlejší účinky spojené s jeho vysazením nejsou bohužel jediné, které u pacientů můžeme pozorovat. Během užívání se můžeme setkat se ztrátou kontroly svalů rukou a nohou (ataxie), kognitivními dysfunkcemi (narušené vnímání světa kolem sebe), zácpa, ospalost, únava, dysartie (porucha řeči – špatná artikulace) a zhoršení paměti.

Za další nevýhodu můžeme označit fakt, že Xanax je lék na předpis, který bez doporučení psychiatra není možné zakoupit.

Kdy má smysl Xanax používat?

Vzhledem k četným pozitivním i negativním účinkům je zapotřebí si dobře rozmyslet, za jakých okolností nám bude užívání Xanaxu ku prospěchu. Respektive nejlépe to bude vědět Váš psychiatr po tom, co se mu svěříte se svým problémem. Lékaři tento lék předepisují zejména za účelem krátkodobého užití na závažné formy úzkosti.

Jaká pozitiva a negativa může přinášet CBD konopí?

CBD výhody a nevýhody

CBD může dozajista od úzkostí pomoci, kdy je však jeho užití na místě a kdy se nedoporučuje?

Účinky CBD

Blahodárné terapeutické účinky CBD jsou podloženy řadou odborných studií, které naznačují, že léčebný potenciál CBD konopí je využitelný i v případě psychických onemocnění, jako je úzkost a deprese. Pokud se nechcete vystavovat riziku vzniku závislosti, určitě byste měli užití CBD oleje či jakéhokoliv jiné konopného produktu zvážit. Přestože toho o blahodárných benefitech CBD na úzkost nevíme takové množství, jako v případě Xanaxu, nic to nemění na tom, že CBD má v rukávu velmi solidní trumfy, jenž výrazným způsobem podporují dobré mentální rozpoložení.

Kromě úzkosti a deprese lze CBD konopí užívat i na další psychiatrické onemocnění typu schizofrenie, GAD nebo ADHD.

Výsadní předností kanabidiolu je naprosto minimální výskyt vedlejších účinků. V případě správného dávkování jsou v podstatě nulové, což rozhodně nelze říci o lécích na předpis. V případě pravidelného nadměrného užívání nám hrozí maximálně sucho v ústech, střevní potíže, zvýšená ospalost a únava. Když si tyto vedlejší účinky porovnáme s výše zmíněným výčtem vedlejších účinků Xanaxu, musí nám být jasné, že CBD je podstatně méně invazivní pro náš organismus.

Jako další nemalá výhoda se nabízí jeho dostupnost. CBD kapky, tinktury, květy a další produkty z konopí jsou totiž volně prodejné. Je zapotřebí také zmínit, že CBD na rozdíl od Xanaxu nenarušuje kognitivní funkce a nevytváří mentální poškození, které se bohužel může při nadměrném užívání Xanaxu dostavit.

Nevýhody CBD na úzkost

Nemalou roli v účinnosti CBD produktů hraje jejich kvalita a složení. Protože trh s konopím není v roce 2023 nikterak regulovaný, měli bychom si o CBD obchodu, v němž chceme nakupovat, zjistit co nejvíce informací. Pomohou nám zejména recenze zákazníků, ale také popisky samotných produktů, kde by měly být podrobné informace o složení, využití atp.

Za další nevýhodu můžeme označit potenciální interakci s jinými léky, kterou jsme sice v nevýhodách Xanaxu nejmenovali, nicméně představuje riziko v případě obou látek. Interakce CBD s léčivy se může projevit zvýšením či snížením jejich účinků.

prodejna cbd hhc kratom mlada boleslav miracle cbd

Ve většině případů však kanabidiol s farmaceutickými přípravky naštěstí nekoliduje, proto je ho možné užívat ve vzájemné kombinaci. Pokud si chcete být opravdu jistí, že k posílení či oslabení účinků nedojde, můžete se podívat na webovou aplikaci, kde zadáte užívané léky a během pár vteřin zjistíte odborné poznatky o možné interakci s CBD či THC.

Zvýšenou pozornost je zapotřebí věnovat této problematice především v případech, kdy užíváme silné psychiatrické léky, jako je například dnes probíraný Xanax. Při současném užívání těchto dvou látek můžeme pocítit pocity jako ospalost, únava či nevolnost. Kromě toho však do dnešních dní nebyly prokázány žádné zásadní vedlejší účinky a to ani v případě užívání CBD v dlouhodobém horizontu.

Kdy může být CBD dobrou volbou?

CBD nemá tak silné účinky, proto je jeho užívání ideální zvážit zejména v případě výskytu slabších úzkostných poruch. Jeho potenciál ovšem můžeme využít i při silnějších úzkostných stavech. A to především v případech, kdy sáhneme po CBD oleji s vyšší koncentrací účinné látky, který vhodně zakomponujeme do denního režimu, který by měl mimo jiné skýtat dostatek spánku, pohybu (zejména v přírodě) i vitamínů a minerálních látek. Pokud se na všechny tyto aspekty zaměříme, máme velkou šanci, že nad úzkostí za pomoci CBD zvítězíme!

CBD není návykové a nevzniká na něm závislost. Tím značně převyšuje benzodiazepiny nebo SSRI léky. Užívání CBD je tedy udržitelnější, přičemž se současně vyhneme hrozícím závažnějším zdravotním rizikům.

Mohu přejít z Xanaxu na CBD?

Ano, v mnohých případech recenzenti uvádějí, že se jim povedlo zcela přejít pouze na užívání CBD. Jiní lidé pro změnu tvrdí, že se díky užívání CBD dostali na také dávkování Xanaxu, u kterého jim nehrozí závislost. Pokud se však rozhodnete nahradit Xanax za pomoci CBD produktu, konzultujte nejprve své rozhodnutí s Vaším psychiatrem.

CBD nelze použít jako jednorázovou náhradu Xanaxu, jelikož každá z látek působí trochu jinak. Jelikož je CBD slabší, je možné, že byste jeho sílu ihned nepocítili. Při dlouhodobém užívání se však dostaví účinky, které od CBD čekáte a které tu popisujeme, proto se možná ani nebudete obracet na pomoc léků jako je Xanax. Většina pacientů sděluje, že u Xanaxu je ideální přestat postupným snižováním, nikoli ze dne na den.

Mohu užívat CBD a Xanax současně?

Neměli bychom, ale při současném užívání můžeme díky CBD snížit dávkování Xanaxu. To však může zesílit vedlejší účinky, mezi které se řadí únava, závratě, zmatenost nebo potíže se soustředěním. Dále například pokles motorické koordinace, myšlení a úsudku, s těmito vedlejšími účinky se setkáváme zejména u starších lidí. 

Pokud CBD a Xanax užívat současně, tak výhradně s několikahodinovým rozestupem, abych minimalizovali riziko vzájemné interakce. Situaci však doporučujeme nejprve konzultovat s Vaší ošetřujícím lékařem.

Jaký CBD produkt je na úzkost nejlepší?

Na tuto otázku bohužel není možné jednoznačně odpovědět. Výslovně Vám však doporučujeme zakoupit širokospektrální CBD olej, který kromě kanabidiolu obsahuje i další neméně důležité kanabinoidy (např. CBG, CBN) a terpeny. Konopné kanabinoidy by se totiž měly dle dosavadních poznatků užívat ve vzájemné kombinaci, aby došlo k zesílení výsledného účinku. Tento jev nazýváme jako doprovodný efekt. Zejména u silných forem úzkosti je důležité na toto poučení pamatovat!

Na úzkost se rozhodně nedoporučuje žádný z psychoaktivních kanabinoidů a dalšíc derivátů. Ty naopak mohou úzkostné stavy a panické ataky prohloubit! Zapomeňte tedy na THC, HHC, H4CBD a všechny jim podobné sloučeniny.

CBD nebo Xanax?

Po přečtení článku si na tuto otázku můžete s ohledem na Váš zdravotní a mentální stav odpovědět sami. Xanax je tradiční osvědčený přípravek pro klinickou léčbu úzkosti, avšak pojí se s ním i mnoho nechtěných vedlejších účinků, což značí, že jeho dlouhodobé užívání nemusí být vhodné. Mírnější instantní účinky CBD, přesto s prokázaným terapeutickým potenciálem, jsou zárukou mnohonásobně nižších vedlejších účinků a nulového rizika závislosti.

Potřebujete pomoci?

Pokud Vám cokoliv není jasné a/nebo chcete s výběrem poradit, napište nám prosím dolů do komentářů pod příspěvkem, přes kontaktní formulář nebo nám napište dotaz na e-mail info@miralecbd.cz. Děkujeme.

listy cbd konopi na bilem pozadi

Náš tip: Podívejte se na mapu značkových prodejen konopí Miracle CBD, kde máte jedinečnou možnost konzultovat Vaše potřeby s odborně zaškolenými pracovníky z našeho týmu. Všechny produkty máme skladem, proto nemusíte čekat na doručení kurýrem a výrobky si odnesete domů ještě tentýž den. Přinášíme Vám bezkonkurenčně nejlepší CBD, HHC i kratom již od roku 2020!

Prodejna Klatovy – Vídeňská 31 | Prodejna Ml. Boleslav – Železná 162 | Prodejna J. Hradec – Masarykovo nám. 1

Prodejna cbd hhc kratom vyloha miracle cbd zázračné konopí

Autor článku: Matěj Bína

Zdroj: https://www.naturalwayscbd.com/blog/cbd-vs-xanax/

UPOZORNĚNÍ: Produkty z konopí a kratom jsou výhradně určené ke sběratelským, průmyslovým a technickým účelům. Případně k dalšímu prodeji a zpracování. V žádném případě nejsou určeny ke konzumaci, inhalaci ani kouření! Popisované účinky mají ryze informativní charakter. Společnost Miracle CBD neschvaluje, ani jiným způsobem nepodporuje, zneužívání a prodej psychotropních a omamných látek!

Doporučené příspěvky