Masová produkce konopí byla jednou z dominant poválečného Československa. Cannabis pro první republiku znamenal hodnotnou surovinu pro výrobu vláken, oděvů, vosku či cukru. Proč se ale dnes jedná o nelegální drogu, přestože jsou mnohými studiemi prokázány pozoruhodné léčivé účinky THC?

Vstupní brána do světa tvrdých drog. To je jeden z častých přídomků, který používají především lidé ze starší generace ve spojení s touto léčivou bylinou. Není se ale čemu divit. Státní aparát totiž konopí s vysokým obsahem THC alias marihuanu před mnoha desetiletími zařadil na černou listinu omamných látek, které z lidí údajně dělají chodící neštěstí. Podobně tomu bylo v minulém století například i ve Spojených státech. O tom jsme psali v článku věnovaném jointu z konopí. Jak už to však bývá, ilegalita udělala z marihuany pro velkou část společnosti atraktivní látku, protože zakázané ovoce chutná nejlépe.

Pojďme se ale společně podívat na THC konopí (marihuanu) objektivním pohledem. Co to THC vlastně je? A co o něm říkají odborné studie? Užívají ho opravdu jen vyloučené osoby a kriminální živly?

thc kvety konopi

Co je THC

Ještě než se pustíme do hlubší analýzy, pojďme si nejprve ujasnit, co to THC vlastně je. Tři písmena THC označují látku, jenž se přirozeně vyskytuje v rostlině konopí. Říkáme ji tetrahydrokanabinol. Řadí se do stejné skupiny prvků jako další známé kanabinoidy, které si získali mediální pozornost v posledních letech. Jde zejména o kanabidiol, známější především pod zkratkou CBD, který lze označit za jednu z hlavních léčivých složek konopí. Ani zdaleka se však nejedná o jedinou terapeutickou sloučeninu cannabisu. Kanabinoidů bylo totiž dosud objevení více než 100!

Kromě CBD mají prokázané blahodárné benefity pro lidskou psychiku i fyzické zdraví další kanabinoidy, jako je například CBG nebo CBN, se kterými se můžete setkat i v legálně prodávaných konopných produktech. Ohromný léčebný potenciál má však i psychoaktivní THC, které není jen rekreační drogou, nýbrž přírodním bohatstvím, které naši předci využívali od nepaměti. Mast z konopí totiž v žádném případě není jediným způsobem, jak využít četná pozitiva, která nám tetrahydrokanabinol nabízí.

THC dokáže interagovat s kanabinoidními receptory, které jsou součástí uceleného systému ECS (endokanabinoidní systém). Díky tomu může mít pozitivní účinky na zlepšení spánku, paměti, zlepšení nálady, zmírnění deprese nebo přinést kýženou úlevu od chronické bolesti. Terapeutické účinky THC jsou srovnatelné s CBD, ovšem s tím rozdílem, že tetrahydrokanabinol je psychoaktivní substancí, kdežto kanabidiol (CBD) na tělo působí ryze relaxačním efektem bez omámení.

Pro nadšené konopáře je toto malá násobilka. Pojďme tedy pokračovat odstavcem zabývajícím se objevení THC, což už úplně každý vědět nemusí. Jdeme na to!

cbd konopi

Objev THC

Mezi nejvýznamnější průkopníky na poli konopné vědy se nepochybně řadí izraelský profesor židovského původu, který se jmenoval Raphael Mechoulam. Rafi, jak mu mnozí přezdívali, by pro nás mohl být vzorem nejen pro své objevy, ale především pro entuziasmus, se kterým výzkumnou práci vykonával. Nadšení rovněž uměl předávat i svým studentům. Živoucí důkazem jsou dnes tisíce nadšených mladých vědců, ve kterých mentor Rafi zanechal hluboký odkaz, který kontinuálně pokračuje. Tento velký mistr je však bohužel se svou pozemskou prací hotový, neboť tento svět v březnu roku 2023 ve věku 92 let navždy opustil. Čest jeho památce.

Jak jste jistě pochopili, právě tento výjimečný člověk stál (nejen) za objevem THC. Společně s Rogerem Adamsem, který se zasloužil o objevení a izolování čistého CBD a HHC, ho můžeme zařadit do pomyslné síně slávy vědeckých velikánů, kteří většinu svého života zasvětili úspěšnému zkoumání konopí. Pojďme si proto něco říci o Raphaelovi a jeho životní cestě.

Životopis Raphaela Mechoulama

Tento neobyčejný člověk se narodil v roce 1930 v hlavním městě Bulharska Sofii do zámožné židovské rodiny. Druhá světová válka na sebe však nenechala dlouho čekat. Její příchod na Balkán znamenal pro Mechoulamovu rodinu radikální změny. V těchto dobách mladý Raphael zpočátku studoval v rámci experimentálního programu pro mimořádně talentované děti, které vynikaly v chemii. To ale mělo zanedlouho změnit, neboť v roce 1944 dostal povolávací rozkaz do armády. Z výzkumného institutu byl proto přeřazen do vojenského kurzu chemického inženýrství. Raphael tuto změnu s radostí rozhodně neuvítal.

Po skončení války emigrovala celá rodina do nově vzniklého státu Izrael, kde se jim začalo dařilo poznání lépe. Pro Rafiho to znamenalo kariérní posun k praktické chemii, která ho velmi přitahovala. Zde se zaměřil na vývoj insekticidů pro izraelskou armádu.

Jedním z klíčových okamžiků mladého talentovaného vědce bylo úspěšné dokončení studia na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, kde se mu v roce 1952 podařilo získat vysokoškolský titul z chemie. Zpočátku se zde zabýval chemií steroidů, posléze však získal doktorát a s ním spojené stipendium v New Yorku. Po návratu ze Spojených států pracoval v letech 1960 až 1965 v izraelském Rehovotu, konkrétně ve Weizmannově institutu, kde se poprvé začal zabývat konopnými kanabinoidy. Ve svých 45 letech se stal vysokoškolským profesorem a o 4 roky později dokonce rektorem Hebrejské univerzity, kam se posléze znovu uchýlil.

raphael mechoulam otec thc konopi

Účinky THC: Teorie byla správná, chyběly však důkazy!

Nejznámějším počinem Mechoulamovy kariéry je bezpochyby objev THC. Ovšem je potřeba dodat, že v době, kdy Rafi s výzkumem kanabinoidů z konopí začínal, byl již tetrahydrokanabinol (THC) vědcům velmi dobře znám. A to dokonce pod stejným názvem! Jak je tedy možné, že se právě Rafimu přisuzuje objev nejznámější psychoaktivní sloučeniny, přestože jeho současníci dobře znali chemický vzorec i psychoaktivní účinky THC, které prokázala nejedna studie?!

Nejspíše jste zaznamenali, že jakmile se setkáváme s problematikou bádání a historie konopí, narážíme zpravidla vždy na stejného člověka, kterého jsme dnes rovněž jmenovali. Ano, je to sám velký Roger Adams, který ve skutečnosti poprvé objevil kanabinoid THC a jeho psychoaktivitu. Problém byl však v tom, že jej nedokázal extrahovat přímo z rostliny konopí, neboť pracoval s kmeny Cannabisu sativa s nepříliš vysokým obsahem této psychoaktivní účinné látky. Hlavním výtěžkem rostlin konopí bylo v případě Rogera Adamse především CBD, se kterým ale dále experimentoval a díky hydrogenaci se mu například podařilo získat izolované HHC (hexahydrokanabinol).

Přestože jako první vyslovil hypotézu týkající se kanabinoidu THC jakožto původce psychoaktivního působení rostliny konopí na organismus, neměl pro vědeckou obec patřičné důkazy, neboť se mu nedařilo získat extrakt THC přímo z rostliny.

Buchta s THC potvrdila domnělé představy

Na akademické půdě byla tato teorie přijata až ve chvíli, kdy se objevil Rafi Mechoulam s jasným vědeckým důkazem, který jednou pro vždy podtrhl psychoaktivní účinky látky THC. Badatel se po prvotní zkoušce na opicích, které vykazovaly sedativní omámení, rozhodl pro poněkud netradiční a do jisté míry kontroverzní řešení. Pro své přátele z okolí uspořádal večírek, k jehož příležitosti upekla jeho žena Dalia speciální buchtu s výtažkem z konopí. Rafi si vybral polovinu hostů, která neměla s užíváním konopí vůbec žádné zkušenosti a nabídnul jim buchtu s malou dávkou THC. Netrvalo dlouho a magická potravina s tetrahydrokanabinolem začala působit, čímž zcela jasně potvrdila domnělou teorii o psychoaktivitě kanabinoidu THC.

Rafi v průběhu zkoumání cannabisu dospěl ke svému nejslavnějšímu výroku: „Konopí je rostlina tisíce a jedné molekuly.“ S každým dalším objeveným kanabinoidem začala tato hypotéza nabírat velmi reálné obrysy. K dnešnímu dni je totiž známo více než 100 aktivních látek obsažených v květech konopí!

thc konopí na poli

Účinky THC

Tetrahydrokanabinol interaguje s kanabinoidními receptory, které jsou součástí endokanabinoidního systému (ECS), jehož funkci popisujeme v článku CBD a ECS. Tyto receptory se nacházejí v celém těle včetně nervového systému. Psychoaktivní účinek vyvolaný interakcí s endokanabinoidními receptory může trvat několik holin, přičemž THC se v těle zdržuje obvykle až několik desítek hodin v souvislosti s výší podané dávky a četností užívání. Tetrahydrokanabinol je proto detekovatelný drogovým testem i několik dní. Pokud půjdeme ještě více do hloubky, zjistíme, že tetrahydrokanabinol je možné najít ve vlasových folikulách až po 90 dnech.

Jsou to právě psychoaktivní účinky tetrahydrokanabinolu, které u mnoha lidí vyvolávají nadšení. Zároveň jsou však i důvodem, proč je THC v mnoha zemích nelegální. Nutno ale dodat, že zdaleka ne všem lidem psychoaktivita THC vyhovuje. Pro všechny, kteří si chtějí užít terapeutické účinky konopí na maximum, tu jsou legální přírodní produkty, které obsahují pouze neomamné kanabinoidy. Nejzajímavějšími z nich jsou kanabidiol CBD a kanabigerol CBG, které na náš organismus působí ryze relaxačním efektem. Smyslové vnímání však neošálí.

Nejsilnější formy konopí a další alternativy

Pokud jste si prohlíželi nabídku našeho CBD & HHC shopu, jistě jste zaregistrovali, že u drtivé většiny produktů uvádíme, že se jedná o širokospektrální výrobek z konopí. To znamená, že obsahuje všechny důležité kanabinoidy, které jsou nezbytné pro dosažení optimálního účinku, který nazýváme „entourage effect“, neboli doprovodný efekt. Obsah THC v těchto produktech je samozřejmě v legální normě, tedy menší než 1%. Tento stav je zároveň důvodem toho, proč je marihuana silnější, pokud se v ní nachází ve vysokém procentuálním zastoupení kromě THC i CBD. Za vůbec nejsilnější kombinaci se považuje mix THC:CBD v poměru 1:1.

Skutečnost, že kanabinoidy nejlépe fungují, když jsou pohromadě, potvrzují ku příkladu i naše vymazlené HHC květy ULTIMATE, které obsahují 30% HHC, ale zároveň také více než 20% CBD! Tyto HHC květy jsou díky nízkému obsahu THC legální, přestože jejich účinky mohou být ještě silnější než v případě ilegálního tetrahydrokanabinolu! Jako zajímavá alternativa se taktéž jeví H4CBD produkty, jejichž působení se velmi často přirovnává k výrobkům s obsahem THC:CBD v poměru 2:1.

hhc květy ultimate
HHC květy ULTIMATE: 30% HHC + 23% CBD

Způsoby užívání THC

V podstatě nezáleží na tom, jakým způsobem je tetrahydrokanabinol aplikován. Když už mluvíme o způsobech konzumace, můžeme nejčastější z nich vyjmenovat.

 • Vůbec nejrozšířenějším způsobem užívání THC je kouření sušených květů marihuany, které se nadrtí a ubalí do papírku nebo dutinky. Účinky se dostaví během několika málo následujících minut.
 • Modernější a současně zdravější metodou je vaporizace kanabinoidů. Tímto způsobem se inhaluje vodní pára bez škodlivin, které vznikají při hoření. Zároveň je možné si zážitek zpříjemnit ovocnými aromaty. Proto je HHC pen opravdovým hitem. Účinky destilátu konopí jsou takřka okamžité.
 • Kanabinoidy lze užívat také perorální formou. Do této kategorie můžeme zahrnout kapky a oleje (THC olej), kapsle, spreje, ale také nejrůznější edibles s konopným výtažkem. V případě pochutin se účinek dostaví pomaleji, neboť se musí skrz trávicí systém dostat do oběhové soustavy. Může však trvat mnohem déle než v případě vaporizace či kouření konopí a marihuany.
 • Aplikace na pokožku: Tetrahydrokanabinol lze přimíchat do mastí, balzámů, tinktur nebo solí do koupele, které se při aplikaci dostávají do přímého kontaktu s pokožkou. V tomto případě psychoaktivní účinek s největší pravděpodobností nepocítíte, protože působí pouze lokálně. Je to ale skvělý způsob, jak redukovat nepříjemné bolesti či snížit výskyt zánětu. Například Rick Simpson se díky Fénixovým slzám dokázal zbavit rakoviny! (Zjistit více)
Legální Fénixovy slzy s 90% zastoupením kanabinoidů.

Teraupeutické účinky THC

O léčebné síle konopí věděly již naše prababičky, které na léčivé byliny nedaly dopustit. Konopí v herbáři každé správné bylinářky samozřejmě nesmělo chybět. Dynamický vývoj technologií a s ním spojené výroby a distribuce farmaceutických přípravku však upozadil využívání darů Matky přírody. Naštěstí se ale oklikou dostáváme zpět k tomu, co je lidské bytosti od pradávna nejpřirozenější. V čem konkrétně nám tedy THC může pomoci?

 • snížení úzkosti a deprese
 • prevence výskytu zánětů a jejich léčba
 • problémy se spánkem
 • tlumení bolesti
 • žaludeční nevolnosti
 • problémy s nechutenstvím
 • redukce výskytu migrény
 • výrazná pomoc při vedlejších účincích chemoterapie
 • pomoc při léčbě posttraumatické stresové poruchy
 • snížení výskytu záchvatů
 • aktivace metabolismu při hubnutí
 • zmírnění symptomů spojených s nemocí HIV/AIDS
 • alternativa pro boj se závislostí na opiátech
 • pomocník při léčbě zeleného zákalu
 • léčba onemocnění trávicího traktu
 • účinná pomoc při roztroušené skleróze

Jak můžete vidět, možných blahodárných přínosů užívání THC je opravdu široké spektrum. Tetrahydrokanabinol byl v posledních desetiletích nesčetněkrát podroben vědeckému zkoumání v laboratořích, které ve výsledku odhalilo mnohem více pozitiv, než jsme konopí původně přisuzovali. To je hlavním z důvodů, proč je naším mottem slogan Zázračné konopí.

prodejna cbd hhc jindřichův hradec
Kamenná prodejna CBD, HHC a kratomu v Jindřichově Hradci.

Závislost na THC je možné odbourat díky CBD!

Mnozí vášniví uživatelé marihuany s vysokým obsahem THC si nejspíše myslí, že na tetrahydrokanabinolu nemůže vzniknout závislost. Opak je ovšem pravdou, byť abstinenční příznaky ve fyzické rovině rozhodně nejsou srovnatelné s tvrdými drogami. Největší problém u konopí s vysokým obsahem THC však představuje psychická závislost, která se může při nadměrném a dlouhodobém užívání látky projevit úzkostmi, depresemi, problémy se spaním, kolísáním nálad a v krajním případě i agresivním chováním. Symptomy chybějící látky se však nutně nemusí projevit pouze nedostatkem spánku a poruchou soustředění, ale mohou se promítnout i do fyzických nepříjemností. Jedním z nich je například třes rukou, závratě, pocení se v nočních hodinách či křeče a bolest svalů.

Tetrahydrokanabinol alias THC se při užívání v dlouhodobém horizontu ukládá do tukové tkáně. Při abstinenci se postupně začne vyplavovat. S klesající hranicí tetrahydrokanabinolu v tukové tkáni se fyzické i psychické stavy zlepšují, což Vám další fáze odvykání značně ulehčí. Po několika letech pravidelného užívání však nepříjemný počáteční může trvat poměrně dlouho a chce to opravdu silnou vůli, aby se Vám podařilo jednou pro s kouřením jointů z konopí skoncovat.

Sečteno podtrženo, pokud se pro užívání THC v jakékoliv formě rozhodnete, pak by to mělo být výhradně ze zdravotních důvodů, za což Vám tělo zcela jistě poděkuje. Zneužívání marihuany z důvodu rekreačního, může po určitém čase přivodit výše zmíněná negativa. Skvělou alternativou však může být CBD, které sice nemá psychoaktivní účinky, ovšem s odvykací kůrou může účinně pomoci. Stejně tak je mnohem vhodnější pro všechny jedince konopím dosud nepolíbené, kteří však chtějí využít jeho léčebný potenciál na maximum. CBD je na českém trhu dostupné v mnoha různých formách od olejů a kapek, přes květy a potraviny, až po vape pen a konopnou kosmetiku. Vyberete si tedy opravdu každý.

šťastná žena

(CBD) konopí a legislativa

Volný prodej a distribuci konopí upravuje Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, který byl v roce 2022 novelizován. Díky tomu se horní hranice THC v konopných produktech posunula na 1% obsahu hmotnosti. Má to ovšem háček. Prodejce ani žádný jiný distributor nesmí své zákazníky nabádat k užívání jakékoliv formy těchto výrobků. Proto ani my neprodáváme CBD & HHC produkty, potažmo kratom, k přímo konzumaci, inhalaci ani kouření. Koncový zákazník však v žádném případě nemusí mít obavy o perzekuci ze strany státních orgánů. Rozhodně ne, pokud se bude jednat o zboží od ověřeného dodavatele konopí.

Pokud byste si chtěli pěstovat vlastní CBD konopí s nižším obsahem než 1% THC, můžete tak činit bez jakéhokoliv povolení. Tedy pokud rozloha Vašeho konopného pole nepřesáhne 100 m2. Pokud byste se rozhodli pro vlastní konopnou farmu, musíte Váš záměr ohlásit na příslušném oddělení Celní správy CŘ. Rozhodně také není od věci informovat policii, abyste se vyhnuli případným nepříjemnostem.

Potřebujete pomoci?

Pokud Vám cokoliv není jasné a/nebo chcete s výběrem poradit, napište nám prosím dolů do komentářů pod příspěvkem, případně nás můžete kontaktovat na e-mailu info@miralecbd.cz. Děkujeme!

Autor článku: Filip Hron

UPOZORNĚNÍ: Produkty z konopí a kratom jsou výhradně určené ke sběratelským, průmyslovým a technickým účelům. Případně k dalšímu prodeji a zpracování. V žádném případě nejsou určeny ke konzumaci, inhalaci ani kouření! Popisované účinky mají ryze informativní charakter. Společnost Miracle CBD neschvaluje, ani jiným způsobem nepodporuje, zneužívání a prodej psychotropních a omamných látek!

Doporučené příspěvky