CBD konopí a legislativa

Je stanoven nebo doporučen maximální denní příjem CBD pro doplňky stravy v ČR nebo EU?

Maximální denní příjem CBD stanoven není ani na úrovni ČR, ani na úrovni EU. Synteticky získané cannabinoidy pak považujeme za nové potraviny, jejímuž uvedení na trh musí předcházet autorizační proces dle nařízení (EU) 2015/2283 o nových potravinách.  Za novou potravinu se nepovažuje produkt vyrobený z listů nebo semen rostliny konopí s přirozeným obsahem CBD. Pokud je však takový produkt „obohacen“ o CBD, pak platí výše uvedené a takový produkt považujeme za novou potravinu, která musí být před uvedením na trh schválena.

Je možné surovinu – sušený extrakt z konopí v podobě prášku a s obsahem 5 % CBD používat do doplňků stravy v ČR?

Viz odpověď v úvodu –  do potravin NELZE přidávat extrakt z konopí, neboť extrakt z konopí je na seznamu návykových látek dle nařízení vlády č. 463/2013 Sb.

Je nějak stanovena maximální výše obsahu CBD a THC v surovině pro doplňky stravy?

V současné době neexistuje žádný limit pro THC a jeho prekurzory na úrovni evropské nebo národní legislativy. Evropská komise dle jejího Doporučení (EU) č.2016/2115 hodlá stanovit limity pro THC v potravinách v průběhu roku 2019 na základě výsledků monitoringu přítomnosti THC a dalších  kanabinoidů v potravinách z konopí či potravinách obsahujících konopí. Pokud je v potravině zjištěno jakékoliv množství THC, pak SZPI vždy žádá o hodnocení rizika dané potraviny Státní zdravotní ústav (SZÚ). Dle stanoviska SZÚ je následně rozhodnuto, zda se jedná o nebezpečnou potravinu podle článku 14 nařízení (ES) č.178/2002 a poté jsou uložena ze strany SZPI příslušná opatření (zákaz uvádění do oběhu, stažení z trhu atd.).

Musí být surovina s CBD standardizována na obsah CBD?

Viz odpověď na první otázku.

Je nějak stanovena nebo omezena forma suroviny jako aktivní látky – potravního doplňku – živiny (prášek z celé rostliny, olej, sušený extrakt z rostliny konopí)?

Jako potravinu lze na trh uvést pouze listy a semena rostliny konopí s obsahem do 0,3% THC (technické konopí), nebo produkty z nich. Listy a semena rostliny konopí nespadají do definice konopí a nejsou považovány za návykovou látku ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb.

Musí aktivní látka z konopí CBD pocházet pouze z technického konopí nebo může pocházet i z konopí pro léčebné použití při splnění obsahu THC pro doplňky stravy?

Limit THC pro doplňky stravy není stanoven. Do potravin lze použít pouze listy a semena rostliny konopí s obsahem do 0,3% THC (technické konopí). Ovšem zároveň platí, že i odrůda konopí s obsahem THC do 0,3% může být považována za omamnou látku, a to za předpokladu, že součástí použité rostliny byl vrcholík.

Může surovina pocházet z konopí setého (Cannabis sativa) i konopí indického (Cannabis indica)?

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách hovoří o rodu konopí (Cannabis) obecně.

Musí být surovina pouze od licencovaného výrobce a prodejce v EU nebo ČR nebo lze koupit surovinu mimo EU s tím, že splňuje právní předpisy na obsah THC do 2 % pro ČR a do 3 % pro EU?

Dle § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb. se povolení k zacházení nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to pouze konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.

Musí surovina obsahovat standardizovaný obsah CBD nebo se může obsah lišit dle šarže nebo přírodních podmínek sklizně?

Dle nám dostupných informací se přirozený obsah CBD v jednotlivých odrůdách liší.

Platí, že je v ČR stanoven maximální obsah v surovině z konopí pro doplňky stavy 0,3 % THC z hmotnosti suroviny a pro EU 0,2 % THC?

Viz předchozí odpovědi.

Existuje v současnosti nějaký závazný právní výklad SZPI, SZÚ, SÚKL, EFSA (EU) nebo dalších institucí ČR nebo EU k používání konopí v doplňcích stravy?

Závazný právní předpis nad rámec výše uvedeného neexistuje. Existuje pouze doporučení EFSA, který stanovil v roce 2015 akutní referenční dávku pro THC na 1µg/kg tělesné hmotnosti/den.

THC, CBD v různých typech potravin: 

Běžné potraviny (např. oleje, gumoví medvídci)

Jako potravinu lze na trh uvést pouze listy a semena rostliny konopí s obsahem do 0,3% THC (technické konopí), nebo produkty z nich. Listy a semena rostliny konopí nespadají do definice konopí a nejsou považovány za návykovou látku ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb. Ovšem zároveň platí, že i odrůda konopí s obsahem THC do 0,3% může být považována za omamnou látku, a to za předpokladu, že součástí použité rostliny byl vrcholík.

Dle § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování rostlin konopí, které mohou obsahovat nejvíce 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů (THC), a to pouze konopí k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely. Domníváme se tedy, že konopí obsahující  max. do 0,3 % THC, lze do potravin používat. Dále v příloze 1 bodu A nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, se uvádí, že za rostlinu s omamnými a psychotropními účinky se považují všechny druhy a odrůdy konopí, které obsahují více než 0,3 % látek THC. Z tohoto důvodu konopí do obsahu 0,3 % THC není považováno za rostlinu s omamnými a psychotropními účinky a dle § 2 zákona č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích se jím rozumí potravina. Dle čl. 17 nařízení 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, nese odpovědnost za potraviny jím uváděné do oběhu provozovatel potravinářského podniku a v ČR tedy neprobíhá žádné schvalování výrobků pro distribuci, ani nejsou vydávány žádné certifikáty.

Doplňky stravy

Co se týká doplňků stravy (což je specifická kategorie potravin), tak ve vyhlášce č. 58/2018 Sb. je stanoveno, že do doplňků stravy nelze přidat jednotlivě nebo ve směsi omamné nebo psychotropní látky, prekursory kategorie 1 přílohy I nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a jiné látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus.

Z toho vyplývá, že obsah THC v doplňcích stravy musí být pod mezí detekce laboratorní metody – nesmí být přítomen.

Z výše uvedeného vyplývá, že za určitých podmínek lze do potravin konopí přidávat. Pokud bude konopí složkou potraviny, je nutné provést přepočet dle obsahu konopí v potravině. Přidávat konopí do doplňků stravy však možné není.

Extrakt z rostliny konopí jako takový není možné při výrobě potravin používat,  neboť se jedná o omamnou látku (zákon č. 167/1998 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 463/2013 Sb. a v návaznosti na Jednotnou úmluvu OSN o omamných látkách)

CBD extrakt (extrakt z rostliny Cannabis sativa se zvýšeným obsahem CBD) a produkty z něj vytvořené obsahující cannabinoidy je považován za tzv. novou potravinu. To platí jak pro extrakty samotné, tak pro všechny produkty, do kterých se extrakty přidávají jako přísada (např. CBD konopný olej). Ani tento extrakt tedy není možné do potravin přidávat, neboť podle článku 6 nařízení 2015/2283 o nových potravinách , smí být na trh uváděny pouze nové potraviny uvedené v seznamu Unie.

Požadavky na doplňky stravy

Požadavky na doplňky stravy jsou dány českou vyhláškou č. 58/2018 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin, ve znění pozdějších předpisů. Doplňky stravy nesmí obsahovat rostliny nebo jejich části uvedené v této vyhlášce a dále rostliny nebo jejich části obsahující velmi silně účinné látky využívané pro farmaceutické a terapeutické účely.

Povolené formy vitamínů a minerálů naleznete v nařízení EU č. 1170/2009.

Doporučené denní dávky vitamínů a minerálů naleznete v nařízení EU č. 1169/2011.

Proč sportovci užívají CBD?

CBD a sport

Popularita CBD roste i u lidí sportovního zaměření

Nejedna klinická studie totiž prokázala, že aplikace CBD má opravdu mnoho prospěšných účinků na lidské zdraví, proto globálně stále častěji nachází uplatnění v každodenním režimu profesionálních i amatérských sportovců. 

V tomto článku si popíšeme důvody, jak Vám tento kanabinoid může pomoci při zlepšování výkonů v nejrůznějších pohybových činnostech.

Bod zlomu

Nejprve ale něco málo z historie. Píše se rok 2018. Světová antidopingová organizace (WADA) odstraňuje CBD ze seznamu zakázaných látek. Stejně učinila i mezinárodní atletická federace. Důvodem bylo uznání mnoha pozitivních přínosů na lidský organismus.

Pravidelně testovaní jedinci na vysoké výkonnostní úrovni si nemohou dovolit pozitivní test na žádnou ze zakázaných látek, která by je mohla vyřadit ze hry na dlouhé měsíce nebo i roky. Konzumace klasické formy konopí, které sice obsahuje spoustu zdraví prospěšných kanabinoidů, je však vzhledem k dlouhé absorpční době dost riskantní. Je nezbytné přestat brát tuto látku včas před soutěží, aby nedošlo k pozitivnímu dopingovému nálezu.  

Jako zajímavá alternativa se tedy nabízí CBD produkt, který obsahuje tak málo THC, že nevede k porušování antidopingových právních předpisů. Přesto si však můžete naplno užít všechny benefity této přírodní substance.

Výhody užívání CBD

Existuje nespočet způsobů, jak kanabidiol aplikovat. Může být obsažen v konopných olejích, kapslích, mastech, liquidech, květech nebo dokonce jako hotový pokrm. Tento užitečný doplněk stravy přispívá ke zvýšení výkonnosti, zrychlení procesu regenerace a optimalizaci svalových funkcí. 

Posílení imunitního systému

Přirozené vlastnosti molekul CBD pomáhají příspívat ke správné funkci imunitního systému. To v praxi znamená větší odolnost vůči stresovým situacím a infekcím. Tuto činnost zajišťují tělěsné orgány jen v případě, že jsou v dobré kondici. Ať už se jedná o sportovce či ostatní jedince. 

Snižování hladiny stresu

Při časté fyzické námaze dochází k uvolňování stresových hormonů, které mají negativní vliv na funkci celého těla. Pokud je míra únavy je tak vysoká, že není možné nadále uspokojivě trénovat, dochází ke zraněním. CBD pomáhá potlačovat úzkosti a stres, takže snáze umožňuje pokračovat v nasazení, aniž by docházelo k projevu těchto negativních vlivů.

Účinky CBD na regeneraci

Zrychlená regenerace 

Pravidelné používání kanabidiolu může být velmi užitečné při snaze zmírnit bolest spojenou se zotavováním. Děje se tak zejména proto, že protizánětlivý účinek CBD pomáhá zrychlit proces regenerace.

Úleva od bolesti

Když je lidské tělo přílišně namáháno, může dojít k přetrénování a bolestem s ním spojeným. Potréninkové rozvinuté svalové napětí může mít velký dopad na plnění tréninkového rozvrhu. Díky přírodní formuli můžete snížit četnost výskytu svalových křečí a bolestí. 

Lepší spánek a relax

Spánek je neuvěřitelně důležitý pro celkovou regeneraci – tento fakt každý dobře zná. Ne každý však zná způsob, jak tohoto stavu dosáhnout. Pro optimální výkony je nezbytný duševní klid, díky kterému si kvalitně odpočinete. Pouze v tomto případě budete vstávat plni energie s pocitem, že jste připraveni zvítězit. To vše bez zdratovních rizik, které mohou přinášet leckteré medikamenty. 

Prevence zánětu

Mezi nejoceňovanější vlastnosti CBD patří bez sporu to, že může mít protizánětlivý účinek. Zánět je přirozená reakce těla na poranění nebo nadměrnou námahu během cvičení. Zánět může být velká komplikace v životě každého z nás, jelikož nás omezuje ve spoustě činnostech. 

Snížení pocitu hladu

Správná životospráva bez přejídání je alfa omega pro každého, kdo se chce cítit fit. Snížení pocitu hladu při dietách Vám může pomoci aplikace CBD. Díky tomu budete mít svůj hmotnostní přírůstek pevně ve svých rukou!

Zvýšení vytrvalosti

S lepším zdratovním stavem přichází i zvýšení vytrvalostních schopností našeho těla. 

Nárůst svalové hmoty

V rámci zrychleného procesu regenerace se dočkáte i lepšího a kvalitnějšího přírůstku v oblasti budování svalové hmoty. CBD výrobky jsou tedy zvláště lukrativní pro sportovně založené lidi, jejichž primárním cílem je budování síly a svalový zisk. 

Jaký vliv má CBD na kvalitu spánku?

CBD na spánek

Může opravdu fungovat jako pomůcka pro lepší spánek?

Existují dvě teorie o tom, jak kanabidiol účinkuje v nočních hodinách.

Jedna z nich zní tak, že CBD pomáhá zmírňovat úzkosti a bolesti, což jsou zásadní problémy, které brání zdravému a kvalitnímu spánku – nemluvě o obtížném usínání při prožívání těchto stresových situací. 

Druhá teorie zní takto: CBD účinkuje přímo na mozkové receptory, které regulují spankový režim a dobu probuzení. Stres je jednou z mnoha příčin, která nám může znemožnit dobře si odpočinout.

Pokud se snažíte najít efektivní pomoc, jak na konci náročného dne vypnout mysl, CBD může být přesně to, co hledáte. 

V dnešní době jsou velmi časté situace, kdy zažíváte tlak. Ať už je to v pracovní době, napjaté vztahy v rodině, neustálý nátlak ze strany médií a sociálních sítí. Nadbytečnými informacemi pro naše mozkové kapacity se to všude jen hemží. Není proto nic neobvyklého, když se všechna tato negativa nahromadí a vedou k úzkostem, problémům se spaním a dalším nežadoucím vlivům na náš organismus.

CBD pozitivně působí na endokanabinoidní systém v našem těle, který pomáhá vytvářet homeostázu a vykonávat další regulační funkce, kterými jsou například: paměť, chuť k jídlu, nálada, vnímání bolesti. Bezprostředně po aplikaci CBD začíná docházet ke schopnosti mozku lépe se vyrovnat s nahromaděným stresem. 

Výsledkem, který celá řada z vás jistě velmi ocení, je rychlejší usínání a neprobouzení se během noci. 

Pokud to tedy shrneme, CBD Vám zkrátka a dobře může pomoci spát s klidnou myslí. 

 

Co když nezažívám úzkosti a přesto nemohu usnout?

Výzkumů v dnešní době na toto téma bohužel není příliš mnoho. Avšak neoficiální informace ukazují, že většině lidem zasaženým tímto problémem CBD opravdu kvalitější spánek zajišťuje. Jak již bylo řečeno, děje se tak díky relaxačním účinkům kanabidiolu.

 

Nebudu při užívání CBD během dne ospalý?

Odpověď jednoznačně zní NE.

CBD nevyvolává ospalý stav, jak byste se mohli mylně domnívat. Na rozdíl od účinků THC Vám může pomoci soustředit se na důležité činnosti a být ve střehu. 

Dalším způsobem, jak na kanabidiol můžeme nahlížet, je vidět ho jako adaptogen. Dokáže se velmi dobře přizpůsobit přirozeným tělesným rytmům. Pokud budete vzhůru a bude se snažit soustředit na kreativní činnost, může Vám pomoci soustředit se, díky zvyšování hladiny serotoninu. 

 

Závěr

Věříme, že jsme Vám alespoň o kousek přiblížili možné výhody užívání CBD produktů.

Doporučujeme vyzkoušet různé metody aplikace, a poté se rozhodnout pro tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat. Velmi důležité je rovněž najít svoji optimální denní dávku, neboť dávkování se nedá shrnout do obecné roviny. Někomu bohatě postačí 10 mg na den, jiný člověk může potřebovat 30 mg nebo i více.