Hexahydrokanabinol je v současnosti nejdiskutovanější substancí. V následujících dnech jej vláda zařadí mezi zakázané látky a HHC prodej tak bude zcela zastaven. Důvodem této rychlé reakce je údajný fakt, že se k němu snadno dostanou mladiství. Současně prý nemáme dostatek informací o tom, jak vůbec hexahydrokanabinol na naše tělo působí, a zda na nás jeho pravidelné užívání nemůže zanechat nějaké následky.

O hexahydrokanabinolu nemáme tolik informací jako o kanabinoidech CBD či THC. Je to samozřejmě dáno tím, že v případě HHC se jedná o poměrně novou látku, která byla do nedávné doby prakticky zapomenuta. Pravdou ovšem je, že několik studií již proběhlo. Současně je zapotřebí dodat, že HHC v České republice pravidelně užívají statisíce lidí – a to zcela bezproblémově. Kromě toho se odborníci shodují na tom, že jeho toxicita je výrazně nižší než v případě alkoholu, který se vesele propaguje v televizi a jiných médiích.

Pojďme se proto podívat na jasná fakta o hexahydrokanabinolu!

dva muži pracují na poli s konopím

Na co se studie HHC zaměřily?

V minulosti se studie týkající HHC zaměřovaly výhradně na bezpečnost této látky. Přece jen, jedná se o polosyntetický kanabinoid, který není přímo extrahován z rostlin v přírodní formě.

Například studie publikovaná v září 2022 v časopise Cannabis Science and Technology se zaměřuje na neklinické hodnocení bezpečnosti in vitro konopného derivátu, konkrétně (R/S)-hexahydrokanabinolu ((R/S)-HHC). Tato práce představuje první kroky směrem k detailnímu porozumění bezpečnostnímu profilu této vzácné kanabinoidní sloučeniny.

Autoři se rozhodli zkoumat bezpečnostní profil (R/S)-HHC prostřednictvím preklinických studií in vitro – to znamená, že testy neproběhly přímo na lidech. Využili laboratoře třetí strany k získání údajů o bezpečnostním profilu této sloučeniny ve zkumavce. Studie zahrnovala hodnocení cytotoxicity kardiomyocytů, genové exprese pomocí genu hERG (human Ether-à-go-go-Related Gen), a testy na hepatocytech a plicních fibroblastech.

Cílem studie bylo prokázat, že (R/S)-HHC je bezpečný pro potenciální lidskou spotřebu. Vzhledem k rostoucímu zájmu o kanabinoidy a jejich potenciální léčebné vlastnosti bylo důležité provést detailní bezpečnostní hodnocení této specifické sloučeniny.

hhc p květy konopí v pinzetě

Jaké jsou výsledky výzkumné práce?

Studie poskytuje důkaz o bezpečnosti (R/S)-HHC pro konzumaci – v tomto případě však nesmíme zapomínat na dvě věci; tou první je, že byly veškeré testy provedeny metodou in-vitro, tedy v podstatě na Petriho miskách. Druhým faktem je, že se jedná pouze o potenciální bezpečí s ohledem na fyzické zdraví našeho organismu.

Nicméně, autoři zdůrazňují mírnou cytotoxicitu na plicní fibroblasty, což naznačuje možnou cestu pro budoucí remediaci. Výsledky otevírají dveře pro další studie, které by mohly posoudit potenciální terapeutické účinky HHC, zejména v oblasti boje proti některým typům rakoviny plic.

Nová studie z roku 2024 upozorňuje i na možná rizika

Zatímco v minulosti se studie zabývaly především tím, zda se HHC nemůžeme v podstatě otrávit a je vůbec bezpečné ji požít, v současnosti se trend ubírá jiným směrem. Po zjištění, že hexahydrokanabinol není “jed” a organismu nijak výrazně neškodí, se vědci zaměřili na psychické účinky. Po řadě různých incidentů měli někteří lékaři a členové vědecké obce podezření, že pravidelná konzumace dlouhodobě ovlivňuje psychický stav a může v krajních případech vést až k rozvoji psychiatrických onemocnění.

tabulka s nápisem, listy konopí a konopná mast

Souvislost THC s možným vznikem psychózy

V minulosti byl již vztah mezi konopím a vznikem psychotických onemocnění potvrzen. Konopí obsahuje přes 500 známých sloučenin, z nichž 125 jsou kanabinoidní sloučeniny s různými a často protichůdnými systémovými a psychoaktivními účinky (Radwan et al. 2021). Hlavní psychoaktivní sloučeninou konopí je delta-9-tetrahydrokanabinol neboli THC, jehož parciální agonismus receptoru CB1 vede k pocitu „narkózy“ při intoxikaci konopím (Ashton 2001).

Metaanalýza 18 studií a 66 816 jednotlivců uvádí poměr šance 3,90 pro riziko psychotických výstupů mezi nejtěžšími uživateli konopí ve srovnání s neuživateli (Marconi et al. 2016). Následná multicentrická případově-kontrolní studie naznačuje, že tato souvislost je pravděpodobně mediována THC, přičemž vyšší hladiny THC jsou silně korelovány s vysokými mírami psychózy (Di Forti et al. 2019).

Co může za stále přísnější podmínky prodeje (HHC) konopí?

I přes legalizaci konopí v mnoha oblastech (například u CBD a dalších “nových” kanabinoidů) v posledních letech zpomalil jeho širokou legalizaci v Evropě zdánlivě škodlivý vliv na duševní zdraví a zejména jeho spojení s vývojem psychotických onemocnění. Alespoň tak to vládní činitelé velmi často prezentují, přestože THC konopí je ve srovnání s alkoholem mnohem méně invazivní!

Jednou z možných důsledků trvající ilegality je, že uživatelé v neregulovaném prostředí konzumují konopí s vysokým obsahem účinných látek nebo syntetické kanabinoidy, což může při nadměrném užívání vést k negativním účinkům, včetně psychózy (Murray et al. 2016). Hexahydrokanabinol (HHC) je semi-syntetický kanabinoid vyráběný z CBD, který je podobný chemické struktuře THC. Tato látka je označena jako semisyntetická, protože je syntetizována z CBD, který je často odvozen z konopí s nízkým obsahem THC. HHC se váže na receptory CB1 a CB2 a má tak prokazatelné psychoaktivní účinky.

Ty jsou v poslední době velmi démonizované, ačkoli dosud nebyly publikovány žádné opravdu finální studie, které prokazatelně poukazují na jeho fyzické nebo psychoaktivní účinky na lidi.

Pokud však budeme vycházet ze skutečností, které máme k dispozici, zjistíme, že jen v České republice HHC produkty užívají statisíce lidí, kteří na ně nedají dopustit! Nejčastěji je konzumují právě kvůli špatnému psychickému rozpoložení, což je v podstatě v rozporu s výše uvedenými závěry. Kromě toho se jedná o jeden z nejúčinnějších prostředků, jak si ulevit od nepříjemných bolestí.

žena s nataženýma rukama na pláži v záři slunce

Závěrem o bezpečnosti HHC

Studie naznačují, že po fyzické stránce se o zdraví bát nemusíme. HHC by v této oblasti mohlo mít dokonce potenciální terapeutické účinky, jako je výše uvedená analgetická schopnost potlačit bolest, ulevit od stresu či působit protizánětlivě. Stejně tak nám hexahydrokanabinol může dobře posloužit i po stránce psychické. V takovém případě je však velmi důležité si kontrolovat výši dávek, abychom předešli možným negativním dopadům, které jsou nejčastěji spojené s nadužíváním této látky.

Potřebujete pomoci?

Pokud Vám cokoliv není jasné a/nebo chcete s výběrem poradit, napište nám prosím dolů do komentářů pod příspěvkem, přes kontaktní formulář nebo nás kontaktujte na e-mailu info@miralecbd.cz. Děkujeme.

listy cbd konopi na bilem pozadi

Náš tip: Podívejte se na mapu značkových prodejen konopí Miracle CBD, kde máte jedinečnou možnost konzultovat Vaše potřeby s odborně zaškolenými pracovníky z našeho týmu. Všechny produkty máme skladem, proto nemusíte čekat na doručení kurýrem a výrobky si odnesete domů ještě tentýž den. Přinášíme Vám bezkonkurenčně nejlepší CBD, HHC i kratom již od roku 2020!

Prodejna J. Hradec – Masarykovo náměstí 1 |  Prodejna Mladá Boleslav – Železná 162

Prodejna cbd hhc kratom vyloha miracle cbd zázračné konopí

Zdroje:

Autor článku: Monika Břešťanská

UPOZORNĚNÍ: Produkty z konopí a kratom jsou výhradně určené ke sběratelským, průmyslovým a technickým účelům. Případně k dalšímu prodeji a zpracování. V žádném případě nejsou určeny ke konzumaci, inhalaci ani kouření! Popisované účinky mají ryze informativní charakter. Společnost Miracle CBD neschvaluje, ani jiným způsobem nepodporuje, zneužívání a prodej psychotropních a omamných látek!

Doporučené příspěvky