Psychiatrické onemocnění zvané OCD, které se projevuje nutkavými a nedobytnými myšlenkami, ale také iracionálním chováním, postihuje 2 až 3% lidí po celém světě. Na téma CBD a OCD bylo provedeno několikero studií, které potvrzují blahodárné účinky CBD konopí na obsedantně kompulzivní poruchu a na četnost výskytu jejích projevů.

Jak vyplývá ze samotného názvu – obsedantně kompulzivní porucha se vyznačuje obsesemi a kompulzemi. Člověk se často bojí vyhledat pomoc, protože své potíže sám vnímá jako divné a stydí se za ně. Pokud se však svěří do péče odborníkovi (psychoterapeutovi, případně psychiatrovi), rozhodně neudělá chybu. Právě tam by měl najít skutečné porozumění.

Alternativní možností, jak řešit OCD, je spolehnout se na sílu přírodního zázraku jménem CBD. Ku příkladu kombinace CBD oleje a pravidelných sezení u psychoterapeuta, se zdá býti velmi účinná. Pojďme se ale nejprve podívat, jak se OCD projevuje.

Projevy obsedantního chování

  • neustálé kontrolování – např. dveří, zda jsou skutečně zamčené, až kvůli tomu člověk přijde pozdě do práce
  • nadměrný smysl pro pořádek – např. neustálé přerovnávání šatníku, protože jeden
  • důkladné řešení každého detailu, jako je např. ohnutý roh u složeného oblečení
  • nutkavé mytí – nejčastěji rukou, často tak dlouho a důkladně, dokud nejsou rozedřené
  • patologické shromažďování – např. shromažďování novin či časopisů v takové míře, až tím zásadně trpí kvalita bydlení

Jak bylo řečeno na začátku, obsese jsou v obecném smyslu opakující se vtíravé myšlenky, ale můžou to být i různé představy, obrazy, pochybnosti, přesvědčení či obavy. Postiženému způsobují velkou tíseň a mnohdy jej i děsí, zvláště pokud jsou násilného či protispolečenského charakteru.

Mohou to být třeba představy, že postižený někomu ublíží, že se nakazí nějakou nemocí, ale i myšlenky se sexuálním podtextem, přemítání o náboženských otázkách nebo tzv. ruminace (zdlouhavý a neproduktivní sled myšlenek na nějaké téma). Postižení si původ svých myšlenek většinou uvědomují („mohu si za to sám“) a jsou jimi znepokojeni. Vědí, že jejich myšlenky (i způsob jejich chování) jsou přehnané nebo nesmyslné, vnímají je jako přítěž, ale nedokáží se jich zbavit.

Lidé trpící OCD často své kompulze vnímají jako prevenci něčeho, co by mohlo uškodit jim samým nebo i někomu jinému. Během terapie může někdy vyjít najevo, že příčinou jejich nutkavého chování je skutečná událost nebo opravdová hrozba. Nemusí tomu tak však být ve všech případech.

Jak vzniká OCD?

Na vzniku této duševní poruchy se pravděpodobně podílejí jak neurobiologické faktory, tak prožitky z minulosti. K předpokládaným příčinám patří například nerovnováha neurotransmiterů v mozku, genetické faktory nebo změny v celkové funkci mozku. Obsedantně kompulzivní porucha není dědičná, nicméně riziko jejího vzniku může být zvýšené, pokud byla diagnostikována u příbuzných.

CBD na OCD

CBD konopí a produkty z něj vyrobené mají příznivé účinky na snížení tělesného napětí, celkovou relaxaci a zklidnění těkavých myšlenek. Dokáží redukovat stres a projevy úzkosti, které jsou s OCD velmi často spjaty. Ve spolupráci s ECS, které má na starosti tělesnou a hormonální rovnováhu, dokáže stimulovat tvorbu hormonů štěstí a tím zahnat většinu negativních emocí i myšlenek. Širokospektrální kapky proto mohou být velmi oceňovaným pomocníkem pro minimalizaci projevů OCD v průběhu dne, ale především také ve večerních hodinách, kdy nám obavy doslova nedají spát.

cbd kapky od miracle cbd v ruce mladé ženy s úsměvem

V závislosti na četnosti výskytu obsedantně kompulzivní poruchy a její intenzity volíme vhodný CBD olej. Na sporadický výskyt OCD nám pravděpodobně budou stačit CBD oleje v rozmezí od 7% do 10%. Na středně „težkou“ obsedantně kompulzivní poruchu, která se projevuje např. pouze při odchodu z bytu či před spaním, zvolíme 12% kapky. Pokud je OCD natolik naléhavá, že nám brání se přes den soustředit na jakoukoliv jinou činnost, musíme se uchýlit k silným konopným kapkám, tedy 24% až 30%.

Důležité je však mít na paměti, že interakce mezi CBD a léky, které můžete užívat k léčbě OCD nebo jiných stavů, mohou být komplexní. Každý jedinec navíc reaguje na CBD jinak. Obecně se můžeme řídit dle toho, že je na místě začít s malou dávkou a postupně v případě potřeby dávku navyšovat. Pozorujte účinky, jak na Vás zvolená dávka působí. Pokud máte OCD (obsedantně kompulzivní poruchu) a zvažujete užití CBD oleje jakožto součást léčebného plánu, měli byste se vždy nejprve poradit se svým lékařem či psychiatrem.

CBD na OCD aneb Co říkají studie?

Akademický žurnál Cannabis and Cannabinoid Research v roce 2019 zveřejnil studii, která obsahuje důkazy o tom, že endokanabinoidní systém by mohl představovat novou cestu v léčbě obsedantně kompulzivní poruchy. OCD totiž postihuje ty části mozku, jež jsou propojené s projevy úzkostí, reaktivitou stresu, podmíněným strachem a navyklým chováním. Podle výzkumu endokanabinoidní systém dokáže tyto vzorce chování a citové reakce modulovat. Základním stavebním prvkem tohoto systému jsou receptory, které se hojně vyskytují v oblastech mozku a údajně stojí za vznikem OCD. Mluvíme o přední kůře mozkové, bazální ganglii, hipokampu a amygdale. Výzkum svědčí o tom, že přiměřená aktivace receptorů za pomoci CBD by mohla od určitých projevů OCD ulevit.


Další ze studií je analýza dvou pacientů provedená v roce 2008, jenž zaznamenala „signifikantní zlepšení příznaků“ při podávání léčebného konopí nebo dronabinolu (THC extrahované z konopí). Jako další příklad tu máme analýzu 49 studií z roku 2015, jenž se dobrala k výsledku, že CBD snižuje úzkostnost nejen u OCD, ale i několika dalších nemocí. Ty zahrnovaly generalizovanou úzkostnou poruchu (GAD), panickou poruchu, posttraumatickou stresovou poruchu (PST) a sociální fobii.

„Konopí typicky alfa aktivitu zvyšuje… v případě OCD, která je spojena s nedostatečnou alfa aktivitou, by konopí mělo mít pozitivní účinek.“

Mitchell Sadar, klinický psycholog


Účinky konopí na OCD v praxi

Velmi pozoruhodný případ se stal v roce 2010 v Kalifornii, kdy v televizním vysílání stanice ABC News vystoupila matka Judy, jejíž dvanáctiletý syn jménem Ryan bojoval s velmi těžkým průběhem OCD, která byla způsobena autoimunití neuropsychiatrickou nemocí. Zašlo to dokonce tak daleko, že Ryan svou matku žádal, aby ho zbavila života, neboť obsedantní myšlenky byly natolik silné, že mu doslova devastovaly život. A to i přesto, že se mu za pomoci opiátů snažili pomoci mnozí odborníci.

Judy už nevěděla kudy kam, proto se rozhodla, že synovi i přes jeho nízký věk opatří konopí. A ejhle! Pozitivní účinek na sebe nenechal dlouho čekat. Došlo k takřka okamžitému zlepšení. Ryan a Judy za pomoci pilulek s výtažkem z konopí v kombinaci s konopnou tinkturu konečně docílili toho, že negativní stavy ustoupily a do chlapcova života se navrátilo světlo. Tento příběh je dalším neotřesitelným potvrzením toho, že léčba konopím na OCD skutečně funguje!

Zatímco výzkum o vztahu mezi OCD a CBD je stále v rané fázi, dosud získané poznatky naznačují, že CBD může mít pozitivní vliv na potlačení příznaků OCD a jejich výskyt. Některé studie byly provedeny na lidech, jiné na zvířatech, přičemž v obou případech bylo pozorováno zlepšení. Na plnohodnotné klinické potvrzení CBD jakožto způsob léčby OCD si však budeme muset ještě počkat. I přesto se však jedná o velmi slibný alternativní postup, je se zbavit negativního duševního rozpoložení.

Potřebujete pomoci?

Pokud Vám cokoliv není jasné a/nebo chcete s výběrem poradit, napište nám prosím dolů do komentářů pod příspěvkem, přes kontaktní formulář nebo nám napište dotaz na e-mail info@miralecbd.cz. Děkujeme.

listy cbd konopi na bilem pozadi

Autor článku: Mgr. Nina Cibulková

Zdroje:

https://cannabotech.com/a/s/articles/for-beginners-which-cbd-products-and-doses-may-help-with-ocd

https://www.healthline.com/health/ocd/cbd-for-ocd#cbd-for-ocd

UPOZORNĚNÍ: Produkty z konopí a kratom jsou výhradně určené ke sběratelským, průmyslovým a technickým účelům. Případně k dalšímu prodeji a zpracování. V žádném případě nejsou určeny ke konzumaci, inhalaci ani kouření! Popisované účinky mají ryze informativní charakter. Společnost Miracle CBD neschvaluje, ani jiným způsobem nepodporuje, zneužívání a prodej psychotropních a omamných látek!

Doporučené příspěvky